ÅLANDGRANIET

Ålandgraniet is een zeer divers gesteente en kent ontelbare overgangen naar granofieren, aplieten, rapakivi's en
granietporfieren en niet te vergeten de bruine, hoornblenderijke exemplaren. Zelfs onder de granieten zelf zit nog
veel variatie, zoals blijkt uit onderstaande exemplaren, die toch weer niet precies hetzelfde zijn.
Afmetingen:
12,5 x 8 x 12 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Roodbruin. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
De matrix maakt een warrige indruk en bestaat vooral uit roodbruine kaliveldspaat,
waarvan de randen meestal naadloos in elkaar overgaan. Op de verweerde
buitenkant wordt duidelijk dat de afmetingen van de kristallen ca. 10mm bedragen
Hier en daar komen grafisch vergroeide complexen voor van kaliveldspaat met kwarts.
Plagioklaas heeft vrijwel dezelfde kleur als de kaliveldspaat en is ver in de minderheid.
Op de verweerde buitenkant is te zien dat de afmetingen variëren van 5 tot 7 mm.
Sommige zijn afgerond hoekig andere meer lijstvormig. Het herkennen van dit
mineraal heeft te maken met de verkleuring naar vuilwit als gevolg van verwering.
Plagioklaas is hier vatbaarder voor dan de kaliveldspaat.
Kwarts is alom tegenwoordig in de vorm van ovale, afgerond hoekige, ronde en scherfvormige
exemplaren tot 3 mm.
Accessorische mineralen zijn hoornblende vlekken in combinatie met grijze erts en wat biotiet
Ook hematiet is niet zeldzaam.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
Vindplaats:
Emmerschans

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
13 x 7 x 12,5 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Roodbruin. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
De matrix bestaat uit roodbruine kaliveldspaat van ca. 10 mm. Grafische vergroeiingen
komen niet voor. Plagioklaas is ver in de minderheid. De kleur is vuilwit, de vorm van het
mineraal is onregelmatig of afgerond hoekig met afmetingen tot 5 mm. Puntvormige
insluitsels zijn gewoon. Deze kleur wijkt af van het eerste exemplaar.
Kwarts is rijkelijk aanwezig in de vorm van ovale exemplaren met insluitsels van de grondmassa.
De afmetingen variëren tussen de 2 en 3 mm.
Accessorische mineralen zijn hoornblende, grijze erts en hematiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp.

De verweerde buitenkant (natgemaakt)


En tenslotte nog een macro van de bovenstaande steen.

BRUINE ÅLANDRAPAKIVI

Afmetingen:
19 x 6 x 13 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Bruin. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
De matrix is vol kristallijn en bestaat uit bruine kaliveldspaat van ca. 10 x 5 mm.
Het is moeilijk om de exacte afmetingen vast te stellen, omdat de randen wat rafelig aandoen
en geen nuances vertonen in richting of kleur. Ook de verweerde sombere buitenkant geeft
hierover geen uitsluitsel. Hier en daar is er sprake van grove grafische vergroeiingen met kwarts.
Vuil gele en groenige plagioklaas is rijkelijk vertegenwoordigd. De meeste kristallen zijn
afgerond hoekig tot afgerond, maar rechthoekige exemplaren komen ook voor. De afmetingen gaan
de 10 mm niet te boven. Op de verweerde buitenkant is dit goed te zien, aangezien de plagioklazen
door verwering lichter van kleur worden en vervolgens volledig weg reageren. Hierdoor krijgt het
oppervlak een ruw en pokdalig uiterlijk.
Kwarts valt niet op, maar is rijkelijk aanwezig en wel in 3 generaties namelijk als idiomorfe
klodders tot ca. 5 mm, als keurige ovale exemplaren tot 2 mm en als onderdeel van de grafische
vergroeiingen tussen kaliveldspaat en kwarts.
Accessorische mineralen zijn biotiet, erts, hematiet, vloeispaat en hoornblende.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp.

Onderstaande macro verduidelijkt de structuur. Klik hier.

Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven