ÅLAND GRANIETPORFIER

Afmetingen:
17 x 7,5 x 11 cm
Textuur:
Bruingrijs. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
In een fijnkorrelige grondmassa van kaliveldspaat en kwarts liggen
eerstelingen van afgeronde en hoekige veldspaten en ovale kwarts. Om de
hoekige veldspaten ligt veelal een onvolkomen mantel van plagioklaas.
In de hoekige veldspaten komen vergroeiingen voor tussen kaliveldspaat en
plagioklaas. Kwarts is niet gesegmenteerd.
Bijzonderheden:
De kwarts is grijs.
Vindplaats:
Havelte
Onder deze foto treft u een donkere granietporfier aan.

BRUINE ÅLANDGRANIETPORFIER

Afmetingen:
14 x 10,5 x 21cm (op het gepolijste vlak)
textuur:
Bruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa bestaat uit kwarts, rode kaliveldspaat, hoornblende en wat
witte plagioklaas. Hierin liggen de volgende eerstelingen:
 • Kaliveldspaat, vanaf 0,3 tot 1,5 cm, die onregelmatig, afgerond, min of meer
  rechthoekig is maar ook wel onregelmatig afgerond is. Mantelvorming om de
  kaliveldspaat komt niet voor.
 • Plagioklaas, vanaf 0,3 cm tot 1,5 cm. Meestal rechthoekig en grijs van kleur.
 • Gecombineerde min of meer ronde grijze kaliveldspaat met witte lapjes of
  bolletjes plagioklaas tot 1,5 cm (perthitisch verband).
 • Ovale kwartsen tot 0,5 cm met een mantel van hoornblende. Vlekken hoornblende
  komen niet voor.
Accessorische mineralen zijn erts en hematiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is donkergrijs.
Er zijn deformatieverschijnselen waar te nemen. Dit is ongewoon voor dit
type gesteenten. Er lopen een aantal met kwarts gevulde barsten door het
gesteente. Het gesteente is hard en breekt splinterachtig.
Vindplaats:
Amsterdamsche Veld


Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven