ÅLANDGRANOFIER

Afmetingen:
14,5 x 5 x 11,5 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Verzadigd rood, fijnkorrelig
Beschrijving:
De matrix bestaat volledig uit grafische vergroeiingen van kwarts met
kaliveldspaat, soms in fraaie rozetten. Miarolitische holten zijn gewoon.
Deze zijn merendeels opgevuld met uitgegroeide kwarts-, hoornblende-
en epidootkristallen. Plagioklaas en donkere mineralen komen vrijwel niet voor.
Er is een enkele grotere kaliveldspaat aanwezig, rechts van het midden.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs tot donkergrijs.
De onderstaande foto geeft slechts een summiere indruk van het gesteente.
Zie de macro onder de foto.
Vindplaats:
Drouwen
 
Macro van de Ålandgranofier.


  De grotere kwartskristallen zijn uitgegroeid
  in holten en hebben hun eigen vorm behouden.
  De groenige mineralen bestaan uit epidoot aan
  de rechterkant van de foto en links onder het
  midden. Links daarboven bevindt zich, nog net
  zichtbaar, een fraaie rozet van kwarts
  vergroeid met kaliveldspaat.
  Helaas is ca. 50% van de vergroeiingen zelfs
  op deze macro niet zichtbaar.
TWEEDE EXEMPLAAR
Afmetingen:
12 x 3,5 x 13 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Bruinrood. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente bestaat vrijwel uitsluitend uit bruinrode kaliveldspaten met aan
de randen uitwaaierende grafische vergroeiingen tussen kwarts en kaliveldspaat.
Er komen een paar kleine kristallen voor van kwarts en groengele plagioklaas.
Deze vallen evenwel totaal niet op.
Verder zijn er veel miarolitische holten met vrij uitgegroeide kristallen van kwarts,
kaliveldspaat, plagioklaas, chloriet, hoornblende en epidoot.
Een van deze holten staat op de volgende macro.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs tot grijs.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg


Terug naar hoofdstuk 1
Terug naar boven