ÅLAND KWARTSPORFIER

Afmetingen:
11,5 x 5,5 x 11 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Bruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
In een granitische grondmassa liggen talloze eerstelingen van afgeronde en
hoekige kaliveldspaten, afgeronde en hoekige kwartsen en een paar
plagioklazen. Voorts komen er eerstelingen van een aantal grotere tot 1 cm
afgeronde bleekrode kaliveldspaten en grotere ovale, deels gesegmenteerde
kwartsen tot 0,7 cm voor. Vlekken hoornblende liggen regelmatig verspreid
over het gesteente.
Bijzonderheden:
Kwartsen zijn blauwgrijs. Dit is ongewoon, normaal zijn ze grijs.
Kennelijk is er enige verwantschap met het Skeppsvik type, dat overigens een
rode grondmassa bezit.
Vindplaats:
Emmerschans

DONKERE ÅLAND KWARTSPORFIER

Afmetingen:
18,5 x 5 x 16,5 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Donkerbruin, fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
In een fijne donkere soms groenige grondmassa van veldspaat en
hoornblende liggen zwarte vlekken van hoornblende, soms als omlijsting
van erts. Verder worden er veelal afgeronde, bleekrode kaliveldspaten
aangetroffen tot 1 cm en enkele groene plagioklazen.
De talrijke, maar onopvallende eerstelingen van ovale kwarts zijn maximaal
7 mm groot. Ze hebben de kenmerkende veldspaatintrusies vanaf de rand
van de kwarts.
Volledige segmentatie komt niet voor.
Bijzonderheden:
Kwarts is donkergrijs.
Gekregen van de fam. Kuper te Steenwijk.
Vindplaats:
Oldemarkt


Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven