MONZONITISCHE RANDFACIES VAN RAPAKIVI

Afmetingen:
11,5 x 8,5 x 12,5 cm (op het gepolijste vlak), links op de foto.
Textuur:
Rood, verweringsvlak grijs bruinrood. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
Verzadigd rode fijnkorrelige en gelijkkorrelige grondmassa bestaande uit
veldspaat en kwarts. Fijne grafische vergroeiingen tussen deze mineralen
komen voor. In deze massa liggen veel hoekige lichtgroene plagioklazen
van max. 0,4 x 0,4 cm en een enkele grotere van 1 x 0,4 cm. Verder komen
enkele hoekige grijze kaliveldspaten van max. 0,5 x 0,3 cm voor.
Plagioklaas en kaliveldspaat zijn vrijwel in evenwicht. Vandaar de term:
monzonitisch.
Tenslotte komen er heel veel samengestelde aggregaten (max. 0,4 x 0,3 cm,
merendeel echter van 0,2 x 0,2 cm) voor van hoornblende en biotiet.
Deze zijn regelmatig verspreid over het gesteente.
Bijzonderheden:
Kwarts als eersteling komt niet voor.
Vindplaats:
Donderen

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
19 x 8 x 15 cm, rechts op de foto.
Textuur:
Grijsbruin (verweringsoppervlak). Fijn tot middelkorrelig<
Beschrijving:
U ziet bij dit exemplaar de sombere verweerde buitenkant.
De witte vierkantjes en rechthoekjes zijn de door verwering gebleekte
plagioklazen.
Vindplaats:
Emmerschans


Macro van de Monzonitische Randfacies van Rapakivi. Dit geeft een duidelijk beeld weer van de aantrekkelijke
kleurstelling van rode kaliveldspaat en de wat grotere lichtgroene plagioklaas.

DERDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
16 x 6 x 14 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Somber roodbruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix is gelijkmatig en fijnkorrelig van opbouw en bestaat uit kaliveldspaat,
plagioklaas en stippen en vlekjes hoornblende en erts met hier en daar wat biotiet.
Kwarts vormt spaarzame, zeer fijnkorrelige grafische complexen met kaliveldspaat.
Door het grote aantal zwarte mineralen krijgt het gesteente een sombere roodbruine
kleur. Dit wordt op het verweerde vlak nog eens benadrukt doordat de eerstelingen
van plagioklaas zijn weg geërodeerd. Hierdoor heeft het ook nog eens een pokdalig
uiterlijk gekregen.
In de matrix liggen een groot aantal eerstelingen van groenige meestal rechthoekige
en lijstvormige plagioklaas tot max. 10 mm
De eerstelingen van kaliveldspaat tot max. 12 mm zijn in de minderheid t.o.v. de
eerstelingen van plagioklaas. De kleur is lichtrood grijs. In veel gevallen zijn
de mineralen samengesteld uit kaliveldspaat en lapjes plagioklaas. Insluitsels van
zwarte mineralen zijn normaal en talrijk. Een kaliveldspaat is ovaal van vorm en toont
een gedeeltelijke mantel van plagioklaas. Zie hiervoor de macro. Er is ook nog ruimte
voor een paar minuscule kwartskorreltjes.
Accessorisch mineraal is biotiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs. Het gesteente is wat grover van korrel en staat wat dichter
bij de rapakivi gesteenten.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp

Macro van de eersteling van kaliveldspaat.

ÅLAND KWARTSMONZONIET

Afmetingen:
16 x 5 x 11 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Verzadigd rood. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa is rood en fijnkorrelig van opbouw en bestaat voornamelijk uit
kaliveldspaat en kwarts in een regelmatig verband.
De kaliveldspaat is min of meer rechthoekige van opbouw, maar ook wel afgerond
of afgerond hoekig. De kleur is iets lichter in vergelijking met de grondmassa.
De afmetingen gaan de 5 mm niet te boven. Plagioklaas is rechthoekig en wit,
zweemgroen of grijs van kleur tot max 5 mm, maar meestal 3 mm.
Kwartseerstelingen van 2 mm liggen verstrooid door het gesteente.
Een paar exemplaren hebben grotere afmetingen tot maximaal 10 mm.
Ze zijn meestal afgerond gecorrodeerd met inhammen en insluitsels van de grondmassa.
Deze zijn vermoedelijk opgenomen uit een vroegere generatie Oostbaltische
Kwartsporfieren. Dit geldt ook voor de donkergrijze onregelmatige basaltische xenolieten,
die hier en daar in dit gesteente worden aangetroffen. Hoornblende en biotiet
zijn rijkelijk vertegenwoordigd in vlekken en vlekjes.
Accessorisch mineraal is erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp
TWEEDE EXEMPLAAR
Afmetingen:
8 x 5 x 9 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Verzadigd rood . Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Zie vorige.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp

Klik hier voor een macro van de steen, links op de foto.

DERDE EXEMPLAAR
Afmetingen:
10,5 X 3 X 8,5 cm op het gepolijst vlak.
Textuur:
Somber roodbruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix is onregelmatig en fijnkorrelig van opbouw en bestaat uit kaliveldspaat,
plagioklaas en stippen en vlekjes hoornblende en erts met hier en daar wat biotiet.
Kwarts vormt spaarzame, zeer fijnkorrelige grafische complexen met kaliveldspaat.
Dit is pas te zien bij een vergroting van mindstens 40 maal. Gedeelten van de matrix
zijn lijstvormig van opbouw in een diabaasstructuur, andere gedeelten zijn wat grover
van korrel en tenslotte zijn er ook gedeelten, waar de standaard fijnkorreligheid voor
dit soort gesteenten geldt. De overgangen van de mate van korreligheid verlopen vrij
abrupt. Dit is met name aan de verweerde buitenkant goed te zien. De kleur is daar wat
lichter. Toch lijkt het erop dat dit variaties zijn van de grondmassa. Door het grote
aantal zwarte mineralen heeft het gesteente een sombere roodbruine kleur.
In de grondmassa liggen een aantal eerstelingen van witte meestal rechthoekige en
lijstvormige plagioklaas tot max. 10 mm.
De eerstelingen van klaiveldspaat tot max. 4 mm zijn in de minderheid ten opzichte van
de eerstelingen van plagioklaas. De kleur is oranjerood. In veel gevallen herbergt het
het mineraal lapjes witte plagioklaas. Insluitsels van stippen hoornblende komen spaarzaam
voor.
De ovale eerstelingen van kwarts tot 5 mm hebben een omranding van hoornblende.
Vermoedelijk zijn deze afkomstig van een oudere generatie gesteenten. Dit geldt ook voor
de onregelmatige eerstelingen van plagioklaas en hoornblende.
Accessorisch mineraal is biotiet
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp

Klik hier voor een macro van deze staan en hier voor een macro van de verweerde buitenkant.
De buitenkant is natgemaakt.


Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven