IGNIMBRIET VAN DALARNA, type Rännås

Afmetingen:
12 x 3 x 8,5 cm (op het gepolijste vlak) (links op de foto)
Textuur:
Bruinlila. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
In een dichte fluïdale, bruinlila grondmassa liggen een redelijk aantal kleine
lichtrode min of meer rechthoekige eerstelingen van kaliveldspaat met
afmetingen variërend van minder dan een millimeter tot max. 5 x 3 mm.
Tevens komen enkele witte en lichtgroene, min of meer vierkante
eerstelingen voor van plagioklaas.
De lichtrode slieren, bestaande uit veldspaat en kwarts verlenen dit gesteente
een bijzonder uiterlijk. Een macro onderaan de bladzijde verduidelijkt de structuur.
Accessorisch mineraal is erts, meestal met een lichtrood randje.
Bijzonderheden:
Kwarts is niet aanwezig.
Het gesteente is hard en breekt splinterig.
Vindplaats:
Ten Arlo onder Hoogeveen.

TWEEDE EXEMPLAAR, type Loka Risberg

Afmetingen:
10 x 7 x 10,5 cm (op het gepolijset vlak) (rechts op de foto)
Textuur:
Bruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa is felsitisch en paarsbruin met hierin korte slieren van een tint
donkerder paarsbruin. Door deze ondergrond lopen vrij lineaire slieren en
sliertjes, die bestaan uit een beige bruine mantel met daarbinnen slieren van
kwarts. Deze zijn op hun beurt aan de randen afgezet met oranje lijntjes van
kaliveldspaat. Deze lijntjes blijken bij een vergroting van 40 maal uit
korreltjes te bestaan.
Regelmatig over het gesteente verspreid liggen hoekige witte, bleekrode,
lichtgele en groenige veldspaten, sommige hebben barsten die zijn gevuld met
hematiet.
Accessorische mineralen zijn hoornblende, erts en hematiet.
Bijzonderheden:
Geen eerstelingen van kwarts, splinterige breuk.
Vindplaats:
Ten Arlo, onder Hoogeveen.

De macro van de Ignimbriet uit Dalarna (links op de foto) (type Rännås).
Een aantal veldspaten lijken samengesteld te zijn uit rode kaliveldspaat en witte plagioklaas.


Een macro van de ignimbriet uit Dalarna (rechts op de foto) (type Loka-Risberg).De oranje veldspaatjes om de kwartsslieren zijn nog juist te zien als oranje lijntjes.


Terug naar Hoofdstuk 3
Terug naar boven