ÅNGERMANLAND SYENIET GABBRO

Afmetingen:
7 x 12 x 8 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Groen. Middel tot grofkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente is donkergroen van kleur op het gepolijste vlak. Het bestaat uit veel
groen grijze plagioklaas tot max. 20 x 5 mm. De meeste hebben goedgevormde
rechthoeken.
De eerstelingen vertonen geen lineatie. Als gesteentetype is het een monzoniet.
(d.i. een gesteente, die zich tussen graniet en dioriet bevindt). Het wordt daarom
tegenwoordig ook wel Nordingrå-monzoniet genoemd.
In de grondmassa tussen de eerstelingen liggen onregelmatige veldjes rode graniet,
bestaande uit rode kaliveldspaat en witte vierkante plagioklaasjes van een paar mm.
Het rode granitische materiaal is in de porfiriet gedrongen. Dit komt tevens tot
uitdrukking in de barsten, die door het gesteente lopen en die zijn opgevuld met dit
materiaal
De ruimte tussen de plagioklazen wordt verder opgevuld door opvallend veel zwarte
hoornblende, wat biotiet, pyroxeen en grijze erts.
Op de verweerde buitenkant ziet het gesteente eruit als een porfiriet met troebele
vuilwitte eerstelingen. Van de rode graniet is geen spoor te vinden. Zie tweede foto.
Bijzonderheden:
Geen kwarts.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg

De verweerde kant.


macro  Kleurige combinatie van
  groene plagioklaas en
  rode graniet met veel
  grijze erts.TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
15 x 5 x 12 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Groenrood. Middelkorrelig
Beschrijving:
Het gesteente bestaat voornamelijk uit groene plagioklaas met afmetingen
tussen 12 x 3 mm en 10 x 8 mm. De mineralen variëren naar uiterlijk tussen
smalle goedgevormde lijsten en rafelige min of meer rechthoekige exemplaren.
Witte plagioklaas komt, zij het spaarzaam, eveneens voor.
Oranjerode kaliveldspaat is in de matrix gedrongen. Hierdoor zijn nu in de
gabbro lijnen en vlekken van dit mineraal zichtbaar. Hier en daar m.n. in de
grotere vlekken van oranjerode kaliveldspaat zijn grafische vergroeiingen
met kwarts zichtbaar.
Kwarts komt spaarzaam voor in de vorm van onregelmatig hoekige, afgeronde
en volslagen idiomorfe exemplaren tot 3 mm.
Zwarte hoornblende is rijkelijk aanwezig in stengelvorm en als vlekken en
vlekjes tussen de veldspaten.
Accessorische mineralen zijn pyriet, grijze erts, biotiet en pyroxeen.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs tot grijs.
De verweerde buitenkant lijkt nog het meest op een verweerde gabbro.
De hoornblende is lichtgroen verweerd en de veldspaten vuilwit.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg

Macro


   Het verschil met de eerste steen is
   hier duidelijk te zien.
   De plagioklazen zijn lichtgroen van kleur
   en de kaliveldspaten zijn oranjerood.
   Dit komt doordat er veel meer
   kaliveldspaat in dit gesteente is
   gedrongen.
   Links van het midden zijn 2 grijze
   kwartsjes zichtbaar.DERDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
13 x 5 x 12,5 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Grijsgroen. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa is fijnkorrelig en regelmatig van opbouw. Deze bestaat merendeels
uit lichtgroene rechthoekige plagioklaas, waarvan de kristallen willekeurig zijn
gerangschikt.
De open ruimten tussen de plagioklaas worden door verschillende mineralen ingenomen.
Oranje kaliveldspaat voert de boventoon. Een kristalvorm is niet te ontdekken.
Het mineraal heeft de neiging om zich langs de kristallen van plagioklaas te schikken.
Hier en daar zijn zwakke grafische vergroeiingen te zien bij een sterke vergroting
van 40 maal. Zelfs in de kristallen van de plagioklaas zijn oranje vlekjes kaliveldspaat
te ontdekken. Het is duidelijk dat de kaliveldspaat in het gesteente is gedrongen.
Kwarts is matig aanwezig in de vorm van onregelmatig hoekige ook wel afgeronde
kristallen van een paar millimeter.
Tenslotte is groenzwarte hoornblende present.
In deze grondmassa liggen een redelijk aantal wat grotere plagioklazen van max. 5
millimeter. De kristallen met de grootste afmeting zijn afgerond.
Een beperkt aantal grotere vlekken van hoornblende komt tevens voor.
Accessorische mineraal is grijze erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs.
Vindplaats:
Norg

Macro
   Enige vorm van grafische
   vergroeiing is helaas
   niet te zien.
   Een zwakke oranje gloed
   van de kaliveldspaten is
   wel goed te zien.
VIERDE EXEMPLAAR

Vindplaats:
Ouwsterhaule
Afmetingen:
10 x 7 x 14 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Grijs. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente bestaat uit groene plagioklaaslijstjes van max. 3 mm en roze vlekjes
en vlekken tot 5 cm van kaliveldspaten. Verder komen er afgeronde kwartsen voor tot 3 mm.
Het gesteente is bezaaid met zwarte vlekjes voor bestaande uit wat biotiet, hoornblende
en augiet.
Onder de microscoop blijken de kaliveldspaten in de plagioklaaslijstjes te zijn gedrongen.
Het gevolg is dat er oranje kaliveldspaatlijstjes zijn ontstaan. Verder komt er minieme
kwarts voor in de kaliveldspaat, die hier en daar neiging tot grafische vergroeiing
vertoont. De officiële benaming luidt Monzo Diabaas van Nordingrå.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs (waterhelder).
Gekregen van de heer J. de Jong te Drachten.

Voor de liefhebbers een macro.


VIJFDE EXEMPLAAR

Omdat ze zo mooi zijn. Zie het eerste exemplaar voor een beschrijving. Deze is gevonden
bij het Oranjekanaal bij Oranjedorp. De doorsnee bedraagt 18 cm, de hoogte 19 cm, de lengte 30 cm.


Terug naar Hoofdstuk 2
Terug naar boven