┼NGERMANLAND TWEEGLIMMERGRANIET

Afmetingen:
26 x 10 x 13 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Grijs. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix bestaat uit:
 • min of meer vierkante, witte, kaliveldspaat tot 5 mm met een lichtroze zweem;
 • vierkante, deels doorzichtige en deels perthitische witte plagioklaas;
 • veel kwarts, die hier en daar suikerkorrelig is.
 • veel biotiet in de vorm van dunne plaatjes, die veelal op de zijkant in de steen liggen,
  waardoor het aangezicht een streepje wordt.
  Het mineraal ligt vrijwel uniform verspreid in de steen. Er is sprake van druk, de
  blaadjes zijn veelal min of meer gebogen;
 • muscoviet in witte blaadjes van een paar millimeter, vrijwel uniform over het gesteente
  verspreid. Het komt niet voor in aggregaten, maar als individuele blaadjes.
Accessorische mineralen bestaan uit enkele kleine aggregaten van granaat en zirkoon in
de vorm van enkele veelhoekige, bruine, doorzichtige kristallen.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs en waterhelder.
NB Aan de achterkant van de steen is op een plaats het mengsel grover en zijn de samenstellende
      mineralen 2 maal zo groot.
NB Er bestaan ook grovere granieten met grotere aggregaten muscoviet en biotiet.
De structuur blijft evenwel hetzelfde.
Vindplaats:
Emmerschans


Hieronder treft u een macro aan om de structuur beter te laten zien.
De oplichtende mineralen zijn de blaadjes muscoviet.


TWEEDE VOORBEELD

Afmetingen:
17 x 6,5 x 15 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Grijs. Middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix bestaat voor het merendeel uit grijze kaliveldspaat met
een blauwzweem.
Plagioklaas komt voor in witte, soms wat gelige, merendeels vierkante
kristallen. Een aantal is ca. 1 cm groot.
Er komt veel kwarts voor, vaak in groepen en meestal idiomorf.
De accessorische mineralen zijn biotiet, muscoviet, apatiet en zirkoon.
De biotiet vormt een aantal aggregaten, terwijl muscoviet in zelfstandige
blaadjes optreedt. De blaadjes van muscoviet zijn groter dan de blaadjes
biotiet.
Zirkoon komt in dit exemplaar redelijk veel voor en is fraai gestreept.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs
Vindplaats:
Norg

Macro   De belangrijkste mineralen bij elkaar:

   Boven het midden glinsterend: Muscoviet.
   Rechts van het midden, hoekig, donker: Biotiet
   Rechterkant, groenig: Apatiet
   Linksonder, twee vlekken: Zirkoon in donkere
   biotiet.

   Klik op de foto voor een verdere vergroting.


Terug naar Hoofdstuk 2
Terug naar boven