ÅVA GRANIET

Afmetingen:
13,5 x 5 x 9 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Grijs rood. Middelkorrelig.
Beschrijving:
Deze bonte zure graniet is zwak gelaagd, licht gedeformeerd en grijsrood van kleur.
De merendeels langwerpige lichtrode troebele kaliveldspaten bereiken een lengte van
max. 20 x 8 mm en vormen soms Karlsbader Tweelingen. Een paar zijn enigszins afgerond,
waarvan er één een vaag zichtbare randzone vertoont (rechtsonder op de foto van het
gesteente).
Witte plagioklaas is ondergeschikt aan de kaliveldspaat qua afmetingen en gaat de 5 x 5 mm
niet te boven. Hier en daar zijn veelhoekige samenklonteringen zichtbaar. Tweelingen,
volgens de Albietwet, zijn niet zeldzaam. Het mineraal komt ook voor als nietig insluitsel
in de kaliveldspaten.
Kwarts vormt een belangrijk onderdeel van het gesteente. De mineralen zijn soms afgerond
hoekig of volslagen idiomorf en vormen langgerekte klonters tussen de veldspaten.
De mineralen vertonen hier en daar drukverschijnselen in de vorm van licht suikerkorrelige
verbrijzelingen.
Biotiet vormt vlekken tot max. 15 x 10 mm. Visjes van prehniet zijn niet zeldzaam.
Accessorische mineralen zijn hematiet, vloeispaat, wat hoornblende en gele titaniet.
Bijzonderheden:
De kleur van de kwarts varieert van grijs via zweemgroen tot grijsblauw.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp.

Een macro verduidelijkt het beeld.

   Klik op de foto voor een vergroting.


TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
9,5 x 5 x 9 cm (op het gepolijste vlak)
textuur:
Oranjerood. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Ongelijkkorrelige graniet met min of meer vierkante, perthitische, zalmrode
kaliveldspaten met gecorrodeerde randen van gelige plagioklaas.
De biotiet is deels gechloritiseerd. Veel idiomorfe kwartscomplexen tussen de
veldspaten. Een gering aantal grijze hoekige kaliveldspaten komt ook voor.
Accessorische mineralen zijn: roodbruine allaniet en wat vloeispaat.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
Er komt enige grafisch vergroeide kwarts met kaliveldspaat voor, maar dit kan
niet tippen aan de fraaie vergroeiingen in de Ålandgranieten.
Hier gaat het om individuele afgeronde kleine kwartsjes in de kaliveldspaat en
kleine langwerpige druppeltjes, die het best te vergelijken zijn met druppeltjes
water op het raam van een rijdende trein.
N.B. Determinatie is niet helemaal zeker. Zie ook de steen, die Hildegard Wilske
op haar site Skan-Kristallin heeft geplaatst.
Vindplaats:
Werpeloh

Macro

 

   Klik op de foto voor een vergroting

Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven