VA KWARTSPORFIER

Afmetingen:
8,5 x 2 x 8,5 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Bruingrijs. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa is dicht en bruingrijs van kleur. Heel veel geelrode eerstelingen
van kaliveldspaat, kleiner dan 1 mm tot max. 8 mm. Ze zijn in aanleg rechthoekig,
ook splinterig en vrijwel allemaal in meer of mindere mate gecorrodeerd aan de
randen. De plagioklaas is als minderheid onopvallend aanwezig. De hoekige
eerstelingen tot max. 3mm, zijn vuilwit van kleur en troebel. Op de verweerde
achterkant bereikt er n een lengte van 10 mm. Vaak zijn in het kristal lapjes
of streepjes geelrode kaliveldspaat aanwezig.
De afgeronde eerstelingen van kwarts zijn over het algemeen kleiner dan 1 mm,
maar duidelijk aanwezig. Een paar bereiken afmetingen tot 5 mm.
Een aantal kleine kwartsjes heeft een iets licht getinte corona om zich van
micrograniet. Dit is pas bij een vergroting van meer dan 40 maal goed te zien.
Accessorische mineralen zijn chloriet en wat hoornblende.
Een hoornblendekristal heeft een driedubbele ring.
Bijzonderheden:
De kwarts is grijs. De steen is platig van vorm. Dit is een typisch kenmerk
van dit gesteente. Voor het overige lijkt de steen op een Bruine Oostzee
Kwartsporfier. Het verschil zit in de kleur van de kaliveldspaten, de opbouw
van de grondmassa en het slechts spaarzaam voorkomen van chlorietvlekjes
Vindplaats:
Uffelte

Een macro om een en ander te verduidelijke treft u hieronder aan.   De aureooltjes om de kleine kwartsen
   zijn niet zichtbaar.
   De matrix doet duidelijk anders aan
   t.o.v de Bruine Oostzee Kwartsporfier.
   Het grote kristal linksonder is een
   kwarts.


Terug naar Hoofdstuk 2
Terug naar boven