BARNARP GRANIET

Afmetingen:
18,5 x 4 x 14 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Groenrood. Middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix bestaat uit eerstelingen van kaliveldspaten in een opvallende oranjebruine
kleur. Ze zijn rechthoekig (max. 2 x 1 cm), afgerond hoekig of bijna ovaal.
Sommige hebben een smalle of onvolkomen mantel van groene plagioklaas.
Eerstelingen van lichtblauwe kwarts vormen afgeronde exemplaren of gewoon klodders
tussen de kaliveldspaten tot 1 cm. Een deel is suikerkorrelig.
De tussenmassa bestaat uit idiomorfe groene plagioklazen van max. 1,5 cm.
Ze zijn deels vergruisd. Zwarte biotiet vormt platen van max. 0,5 cm of zijn in vlekken
met groene plagioklaas vergroeid.
Accessorisch mineraal is vooral gele titaniet in ruitvorm.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg.

macro


  Let op de prachtige kleur-
  tegenstelling tussen de
  roodbruine kaliveldspaten en
  de groene plagioklazen.
TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
19 x 5 x 14,5 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Bruingeel. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix bestaat uit bruine min of meer ovale kaliveldspaten, die soms meerdere concentrische
smalle plagioklaas ringen herbergen binnen het kristal. De doorsnee van de kaliveldspaten bedragen
max. 15 mm. Een aantal hebben een rand zone van gele plagioklaas.
Gele plagioklaas voert de boventoon. De omvang bedraagt max. 10 mm, maar is meestal kleiner,
veelal onregelmatig, soms ovaal afgerond.
Kwarts is onregelmatig hoekig tot max. 4 mm.
Zwarte onregelmatige vlekken van biotiet en hoornblende completeren het enigszins bonte plaatje.
Accessorische mineralen zijn lichtgrijze erts en gele titaniet.
Bijzonderheden:
Kwarts is blauw. Het gesteente vertoont drukverschijnselen. Hier en daar zijn de randen van de
veldspaten licht vergruisd. Hetzelfde geldt voor sommige kwartsen.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij SpannenburgTerug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven