OSLO BAZALT

Afmetingen:
7 x 7 x 6 cm (met gepolijst vlak), links op de foto.
Textuur:
Donkergrijs. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
In een dichte donkergrijze grondmassa liggen dunne lijstjes van plagioklaas
tot max. 1,5 cm. Sommige zijn gestapeld, vaak gescheiden door een donker
mineraalstreepje. Er is geen lineatie van betekenis te onderkennen. De
veldspaten bevatten tevens vaak korte donkere mineraalstreepjes in de
lengterichting. Sommige zijn tweelingen.
Door een sterke omzetting van dit gesteente tonen de veldspaten een
viltachtig uiterlijk door de vorming van nieuwe mineralen als kwarts. Dit is
het kenmerk van Oslo Bazalten ten opzichte van Schonen Bazalt, of bazalten
uit Dalarna en Småland. Onderaan de pagina vindt u nog een exemplaar.
Bijzonderheden:
De kwarts maakt onderdeel uit van de veldspaat en is lichtgrijs.
Gekregen van de heer J. de Jong te Drachten.
Vindplaats:
Marwijksoord bij Assen

OSLO VULKANIET

Afmetingen:
9 x 5 x 8 cm (met gepolijst vlak), rechts op de foto.
Textuur:
Bruin. Fijn tot grofkorrelig.
Beschrijving:
De lichtbruine tot roodbruine grondmassa is dicht en heeft een, wat minder
goed rechtsboven op de foto te zien, stromingspatroon.
Met name op de verweringskant is dit goed te zien (zie afbeelding onderaan
de bladzijde).
In de grondmassa liggen kleine eerstelingen van erts en grotere van witte
veldspaat. Een aantal hebben in aanleg een rombische vorm, vaak als tweeling
of meerling door min of meer gaffelvormige uitsteeksels.
De grootste meet 2 x 0,5 cm. De meeste zijn evenwel idiomorf.
Alle veldspaten zijn gebarsten en daardoor in kleine vlakken verdeeld.
De barsten zijn opgevuld met het mineraal hematiet.
Er is mineraalvorming in de veldspaten opgetreden van met name kwarts.
Accessorische mineralen in de veldspaten zijn hematietvlekken, calciet en erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs (waterhelder).
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)

De enigszins verweerde buitenkant van de vulkaniet met stroompatronen van rechts op de overzichtsfoto.


Een tweede exemplaar van een Oslobazalt.

Afmetingen:
11,5 x 7 x 10 cm (met gepolijst vlak)
Textuur:
Grijs, op het gezaagde vlak donkergrijs. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix doet chaotisch aan met lichte en donkere vlekken. Bovendien komen er
stroompatronen in voor. Barsten zijn soms opgevuld met kwarts.
In deze grondmassa liggen, min of meer in groepjes, witte rechthoekige plagioklazen.
Dit mineraal komt in de overige delen van het gesteente ook veel voor, maar dan
in de kleur van de grondmassa, waardoor ze vrijwel niet zijn te onderscheiden.
Zwartbruine augietkristallen zijn algemeen, evenals grijze erts.
Op de verweerde buitenkant zijn de zwartgroene amandels van seladoniet goed te zien.
Dit zijn opvullingen van gasblazen met een lichtere reactierand.
Bazaltamandelsteen zou hierdoor ook een benaming voor dit gesteente kunnen zijn.
Bijzonderheden:
Kwarts is waterhelder.
NB De verweerde buitenkant is nat gemaakt.
Vindplaats:
Werpeloh (Dld>
Terug naar Hoofdstuk 5
Terug naar boven