DALARNA KWARTSPORFIER

Afmetingen:
11 x 8 x 8 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Grijszwart. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
Voor het oog dichte grijszwarte grondmassa met roodbruine vlekken van 
hematiet. Dit laatste is niet te zien op de foto.
Hierin liggen:
  • talloze rechthoekige eerstelingen van witte en lichtgroene plagioklaas;
  • enige sterk afgeronde kwartsen.
Accessorische mineralen zijn chloriet, epidoot en erts
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs tot waterhelder. Lijkt op sommige Botnische Golfporfieren.
Deze hebben evenwel een compleet andere structuur van de grondmassa.
Vindplaats:
Ruinen

BLYBERG IGNIMBRIET

Afmetingen:
13 x 7 x 11 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Bruinrood. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
De bruinrode, felsitische grondmassa is voor het oog dicht. Donkere (donkerbruine)
onregelmatige vlekken komen verspreid over het gesteente voor.
Voorts komen er enkele lengteslieren voor van lichtbruin materiaal met veel
kwarts en slieren van alleen licht grijze kwarts.
Hierin liggen:
  • talloze witte en groene plagioklazen tot max. 4 x 2 mm. De meeste zijn evenwel
    veel kleiner van 0,1 tot 2 mm. Ze zijn hier en daar min of meer lineair georiënteerd.
    De vormen variëren van rechthoekig tot lijstvormig en van afgerond hoekig tot
    splinterig of volslagen idiomorf;
  • een kleine aantal hoekige, lichtrode kaliveldspaten.
Accessorische mineralen zijn epidoot, hoornblende en wat chloriet.
Een macro geeft een beeld van de grondmassa met de ontelbare eerstelingetjes van veldspaat.
Bijzonderheden:
Geen kwartseerstelingen en geen kaliveldspaat.
Vindplaats:
Markelo

Macro van de Blyberg Ignimbriet. Opvallend is de afwijkende kleur van de slieren.


Hieronder volgt nog een tweede exemplaar. Deze wijkt nogal af van de bovenstaande.
Kenmerkend zijn de roodbruine langgerekte vlekken van vulkanisch materiaal.
Links het gepolijste vlak en rechts het verweerde vlak.

 
Karakteristieken zijn:
Afmetingen:
10,5 x 5 x 9,5 cm (op het gepolijste vlak A), idem verweerd vlak B.
Textuur:
Bruinrood. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
In een golvende felsitische grondmassa liggen talloze eerstelingen van mm
grote kaliveldspaat en plagioklaas. De barsten in de plagioklaas zijn gevuld
met rode hematiet. De grondmassa omsluit een aantal kleine, lensvormige,
bruinrode vlekken van vermoedelijk geperst vulkanisch materiaal.
De brede roodbruine golvende laag iets onder het midden bevat een lichtgroene
glazige massa met kleine waterheldere ronde kwartsen.
Accessorische mineralen: wat biotiet en erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs.
Vindplaats:
Donderen
Terug naar Hoofdstuk 3
Terug naar boven