BOTNISCHE GNEISGRANIET

Afmetingen:
16 x 8 x 12,5 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Rood. Middel tot grofkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente bestaat uit verzadigd rode, rafelige kaliveldspaat en
suikerkorrelige ongelijkmatige lenzen van kwarts tussen de kaliveldspaten.
Een aantal kaliveldspaten vormen Karlsbader tweelingen. Regelmatig over
het gesteente verspreid komen vlekken tot 0,5 cm voor van donkere mineralen,
die bestaan uit: biotiet, wat hoornblende, chloriet en wat erts.
Hier en daar zijn gele epidootvlekken zichtbaar in de kwarts.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs.
Vindplaats:
Drouwen

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
13 x 4 x 8,5 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Rood. Middelkorrelig.
Beschrijving:
Verschillen:
  • Deze is fijner van structuur en wat roder.
  • Accessorische mineralen zijn vloeispaat, erts, chloriet in stippen,
    niet in vlekken.
  • Er komen geen epidootvlekken voor.
Bijzonderheden:
Het geheel maakt een frissere indruk ten opzichte van de Botnische Gneis links op de foto
Vindplaats:
Uffelte

EEN DERDE EXEMPLAAR

Bij dit exemplaar is de gneisstructuur wat beter zichtbaar doordat een aantal donkere mineralen
en de rode kaliveldspaten wat meer parallel gerangschikt zijn.
Exemplaar gevonden bij Norg.


Macro van van de steen, die hierboven is weergegeven.
   Vrijwel alle kwartsen zijn suikerkorrelig
   verbrijzeld.

Terug naar Hoofdstuk 2
Terug naar boven