BRUINE OOSTZEE KWARTSPORFIER

Afmetingen:
12 x 3,5 x 8,5 cm (op het gepolijste vlak), links op de foto.
Textuur:
Donkerbruin met roodzweem. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De voor het oog dichte grondmassa bestaat uit kwarts en veldspaat.
Hierin liggen de volgende mineralen:
 • veel kleine eerstelingen van kwarts tot max. 1 mm en enkele grotere tot 5 mm, meestal sterk
  gecorrodeerd, maar ook wel hoekig of ovaal gevormd. Ze hebben vaak een brede reaktierand
  bestaande uit de grondmassa, zonder ‘vervuiling’ met donkere mineralen, gevolgd door een
  tweede rand van stoffijne donkere mineralen.
 • veel lichtgetinte eerstelingen (van wit tot lichtrood) van kaliveldspaat. De meeste zijn gecorrodeerd,
  maar er zijn ook exemplaren, die rechthoekig of lijstvormig zijn.
  Grafisch vergroeide veldspaat met de grondmassa komt ook voor.
 • Veel chloriet, meestal in de vorm van kleine blaadjes, maar ook wel in vlekken.
Accessorische mineralen zijn erts, epidoot en apatiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs of waterhelder.
Rechtsonder op de foto ligt een groot grafisch vergroeid complex.
Het is overigens gewoon dat er donkere xenolieten in het gesteente voorkomen.
Vindplaats:
Havelte

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
11,5 x 6,5 x 9 cm (op het gepolijste vlak), rechts op de foto.
Beschrijving:
Zie bovenstaande gegevens. Deze steen voldoet met zijn uitgesproken bruine kleur beter aan de
standaard kleur voor een Bruine Oostzeeporfier.
Het aantal eerstelingen is groter in vergelijking met het eerste exemplaar en past ook beter in de
standaard. Een macro onderaan de bladzijde verduidelijkt de structuur.
Vindplaats:
Havelte


Macro om de structuur beter te laten zien van de steen links op de foto.
   De reaktieranden om de kwartsen zijn op
   deze  macro wat minder duidelijk te zien,
   dan op de  onderste.
   Met wat moeite zijn ze echter wel te
   onderscheiden.
   Opvallend is dat de randen zich concen-
   treren rondom de kleinere mineralen.
   Dit exemplaar herbergt veel meer epidoot.


Macro van de steen rechts op de foto.


DERDE EXEMPLAAR met Xenoliet van een Oostzeediabaas

Afmetingen:
22,5 x 12 x 16 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Bruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa is bruin. en voor het oog dicht. Hierin liggen veel kleine eerstelingen van kwarts tot
max. 1 mm, meestal sterk gecorrodeerd, maar ook wel hoekig of ovaal gevormd.
Sommige hebben een reactierand bestaande uit de grondmassa, gevolgd door een tweede rand met
stoffijne donkere mineralen.
In deze grondmassa liggen veel eerstelingen van groenige plagioklaas. De vorm is splinterig of min of
meer vierkant, maar ook wel langwerpig hoekig van 0,5 tot 5 mm en meestal in meer of mindere mate
gecorrodeerd.
In verhouding komt lichtrode veldspaat minder voor. Ook deze varieert van min meer langwerpig, via
ruitvormig naar min of meer vierkant. De kleur is lichtrood en is te wijten aan een mengsel van rode
kaliveldspaat en witte plagioklaas. Verspreid over het gesteente komen enkele grotere eerstelingen
van kwarts voor. De vorm varieert tussen ovaal en afgerond hoekig tot max. 5 mm.
Accessorische mineralen zijn veel stippen van chloriet, grijze erts en tamelijk veel hoornblende.
Hierdoor is de steen donkerder bruin van kleur dan de klassieke BOK.

De xenoliet is een oostzeediabaas vertoont lichtgroene vlekken. Het gesteente vertoont een scherp
ophytische structuur. Een aantal eerstelingen van plagioklaas zijn groter dan de overige en zijn meer
rechthoekig, dan lijstvormig. De xenoliet kan hierdoor ook een Diabaasporfiriet worden genoemd.
Bijzonderheden:
De kwarts is waterhelder.
Verschillen zijn er wel met de bovenste twee, toch is de karakteristiek niet afwijkend.
Vindplaats:
Norg


Een macro van deze steen treft u hier aan.Terug naar Hoofdstuk 3
Terug naar boven