BRUINE SÄRNA KWARTSPORFIER

Afmetingen:
15,5 x 5,5 x 9 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Bruinlila. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
In een bruine fluïdale, felsitisch aandoende matrix liggen eerstelingen van:
  • witte en geelwitte, hoekige en scherfvormige veldspaten tot max. 5 x 3 mm. De meeste
    zijn niet groter dan 1 mm. Sommige hebben een groenzweem, een gering aantal daarentegen
    een roze zweem;
  • gecorrodeerde kwartsen, gering in aantal, van max. 2 mm.
Accessorische mineralen zijn enige hoornblende, biotiet (beiden deels gechloritiseerd) en wat erts.
De talloze slieren zijn wat lichter van kleur en steken daardoor redelijk af tegen de grondmassa.
Bijzonderheden:
Kwarts is waterhelder. Dit mineraal komt ook voor als opvulling van gekromde korte barsten in de
boeggolf van de eerstelingen van veldspaat.
Kennelijk was de viscositeit van de smelt sterk afgenomen. De grotere veldspaten zijn goed
gevormd. Het gesteente is een echte ignimbriet. Dit is op de driemaal vergroting goed te zien.
Vindplaats:
Werpeloh(Dld)


Terug naar hoofdstuk 3
Terug naar boven