BORNHOLM STREEPGRANIET

Afmetingen:
7 x 3,5 x 7 cm (op het gepolijste vlak), links op de foto.
Textuur:
Lichtrood. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente is een lichtrode gneisgraniet met korte dunne strepen tot max. 1 cm
van donkere mineralen (voornamelijk biotiet). Een enkele grijze kaliveldspaat is
wat groter dan het gemiddelde (0,4 cm). De korrelgrenzen hebben de neiging te
vertanden met kwarts. Plagioklaas is moeilijk aantoonbaar.
Kwarts is hoekig en meestal wat groter in omvang in vergelijking met de veldspaten.
Hematiet is als velletje om de mineralen, rijkelijk aanwezig.
Dit is dan ook het kenmerk van dit gesteente.
Accessorisch mineraal is titaniet.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs (waterhelder)
De veldspaten vertonen een hoge glans.

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
16 x 6 x 18 cm ( op het breukvlak), rechts op de foto.
Textuur:
Lichtrood. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
Afwijkingen:
  • Deze gneisgraniet is wat grover van structuur;
  • De veldspaten zijn wat roder;
  • De mineraalkorrels liggen langgerekt in de richting van de strepen van
    voornamelijk biotiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs.
NB Door de scheve afslag lijken de strepen van voornamelijk biotiet breder.
      Het gneiskarakter wordt hierdoor nog duidelijker zichtbaar.
NB Gekregen van de familie Kuper te Steenwijk.Terug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven