ROODBRUINE VELDSPAATPORFIER VAN DALARNA

Afmetingen:
9,5 x 3 x 7 cm (op het gepolijste vlak) (links op de foto)
Textuur:
Roodbruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa bestaat uit kwarts en veldspaat die deels met elkaar vergroeid
zijn. Hierin liggen de volgende eerstelingen:
 • bleekrode en rode, hoekige en veelhoekige kaliveldspaten (de rode gaan op
  in de grondmassa) tot max. 5 mm. Sommige exemplaren bevatten witte lapjes
  van plagioklaas;
 • lichtgele en groene, hoekige of veelhoekige, soms in groepjes voorkomende
  plagioklazen tot max. 5 mm. Het aandeel is wat groter dan de kaliveldspaat;
 • Vlekken donkere mineralen tot 5 mm, bestaande uit gechloritiseerde hoornblende en
  biotiet. Ze treden vaak in combinatie met veldspaat op.
Vindplaats:
Norg

VELDSPAATPORFIER VAN DALARNA

Afmetingen:
8,5 x 5 x 5 cm (op het gepolijste vlak) (midden op de foto)
Textuur:
Lila. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa is lila-achtig, zeer dicht en doet felsitisch aan met spikkeltjes
van een donker mineraal. Hierin liggen een groot aantal min of meer
rechthoekige, maar ook wel vierkante of afgeronde plagioklazen van de
grootte van een speldeknop tot 5 mm. De kleur varieert van min of meer wit,
geelgroen naar lichtgroen.
Er komen ook veelal grijze kaliveldspaten voor, in dezelfde afmetingen en
vormen als de plagioklazen.
Accessorische mineralen zijn: erts, stengelige deels groenige hoornblende en
vlekjes epidoot.
Bijzonderheden:
Sommige plagioklazen hebben lijstjes van grijze kaliveldspaat in de kern.
Vindplaats:
Ten Arlo onder Hoogeveen>

TWEEDE VELDSPAATPORFIER VAN DALARNA

Afmetingen:
11 x 4 x 11,5 cm (op het gepolijste vlak) (rechts op de foto)
Textuur:
Lila. Fijn tot middelkorrelig.
Bijzonderheden:
Het maaksel is grover.  De opbouw is hetzelfde. Hier is duidelijker te zien dat
een aantal veldspaten een groene of donkere kern hebben.
Dat is het kenmerk van Dalarna Veldspaatporfieren.
De kaliveldspaten hebben een roze zweem.
NB Geen van deze drie veldspaatporfieren bevat kwarts.
Deze veldspaatporfieren horen tot de meest algemeen voorkomende porfieren uit
Dalarna. Dit geldt met name voor de twee rechts op de foto.
Om de structuur beter te laten zien kunt u onderaan de bladzijde doorklikken naar
een vergroting.
Vindplaats:
Ten Arlo onder Hoogeveen

Vergroting 9 maal


Terug naar hoofdstuk 3
Terug naar boven