GEDEFORMEERDE BONTE PEGMATIET

Afmetingen:
8,5 x 5 x 6 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Rood. fijnkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente bestaat voor het merendeel uit suikerkorrelig verbrijzelde
kaliveldspaat. Verder komt platig uitgewalste, kwarts voor.
Doordat de doorsnee loodrecht op deze ‘platen’ is genomen, ziet de kwarts
eruit als enigszins kronkelige, in een richting uitgestrekte slieren.
De lengte varieert, maar gaat de 1,5 cm niet te boven.
Voorts komt wat lichtgele, suikerkorrelige plagioklaas voor in de vorm van
korte slieren en min of meer ovale vlekken. Met de loep is nog te zien, dat
de plagioklaas een perthitisch karakter heeft gehad.
Accessorisch mineraal is wat hematiet in barsten, die loodrecht verlopen
op de slieren van kwarts.
Bijzonderheden:
Kwarts is donkergrijs en niet suikerkorrelig.
Oorspronkelijk was deze steen als Schonen Granuliet geclassificeerd.
Drie argumenten hebben geleid tot aanpassing in de naamgeving:
  • Het ontbreken van witte of roze korrels plagioklaas, kenmerkend voor
    Schonen Granuliet;
  • Het voorkomen van  een aantal zelfstandige, perthitische plagioklaaskris-
    tallen in de gele slieren plagioklaas, hetgeen niet voorkomt bij Schonen
    Granuliet;
  • Het vrijwel ontbreken van granaat als omzettingsproduct van amfibool.
Vindplaats:
Ten Arlo, ten zuiden van Hoogeveen.

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
11,5 x 4 x 12 cm (op het gepolijste vlak.
Textuur:
Geelrood. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix bestaat uit afwisselende slierige  banden van gedeformeerde
rode kaliveldspaat, witte tot geelgroene plagioklaas en kwarts.
Een enkele plagioklaas heeft zijn eigen vorm behouden en is niet
suikerkorrelig verbrijzeld.
Accessorische mineralen zijn enkele kleine rode granaatjes en wat erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is donkergrijs.
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)Terug naar hoofdstuk 4
Terug naar boven