GEDEFORMEERDE FILIPSTADGRANIET

Afmetingen:
19 x 10 x 19 cm.
Textuur:
Lichtroodzwart. Fijn tot grofkorrelig
Beschrijving:
De steen is een grove gneis met golvende patronen. Vooral de zwarte banen
van fijnkorrelige biotiet vallen op. Verder komen er ovale tot langgerekte,
lichtrode kaliveldspaten tot max. 3 x 2,5 cm voor, waarvan sommige een
volkomen of onvolkomen mantel van plagioklaas hebben. Plagioklaas komt
in witte vegen voor of als ronde korrels van 1 cm. Kwarts is suikerkorrelig
en vormt langgerekte klonters.
Accessorische mineraal is hoornblende.
Bijzonderheden:
De kwarts is lichtgrijs.
NB De veldspaten vertonen vrijwel allemaal tekenen van granulering.
      Deze steen kan worden beschouwd als een overgang naar kustgneis van Blekinge.
NB De steen is natgemaakt om de kleuren beter uit te laten komen.
Vindplaats:
HavelteTerug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven