GEDEFORMEERDE RÄTANGRANIET

Afmetingen:
12 x 5,5 x 8,5 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Groenrood. Middelkorrelig.
Beschrijving:
Ongelijkkorrelige graniet. De grondmassa bestaat uit:
  • veel groengele ongelijkhoekige plagioklaas, sommige evenwel volledig vierkant of
    keurig rechthoekig;
  • enige ongelijkhoekige, gecorrodeerde kaliveldspaat;
  • enige idiomorfe kwarts;
  • enigszins gechloritiseerde vlekken biotiet.
In deze grondmassa liggen een groot aantal volledig idiomorfe klodders knalrode, in aanleg
Accessorische mineralen zijn pyriet, epidoot, veel zirkoon, erts en groenige hoornblende.
Bijzonderheden:
Kwarts is blauwgrijs tot grijs.
Vindplaats:
Steenwijk

NORDINGRÅ DIABAAS

Afmetingen:
17 x 7 x 12 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Grijsgroen. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa bestaat uit olivijn en vierkante augieten. Hierin liggen een groot aantal
lijstvormige witte en een aantal oranje plagioklazen, waarvan de meeste Karlsbader tweelingen
zijn. Enkele plagioklazen zijn onregelmatig hoekig.
Accessorische mineralen zijn apatiet, erts, kleine waterheldere kwartjes en wat hematiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs. Zie macro onderaan de bladzijde.
Vindplaats:

Winschoten (De Blauwe Stad)


Een macro verduidelijkt de structuur van de Gedeformeerde Rätangraniet.


De Nordringå Diabaas.


Nog een type Gedeformeerde Rätan.

De verschillen:
  • De kaliveldspaten zijn iets minder rood.
  • Dit exemplaar is wat minder gedeformeerd.
  • Titaniet, het kenmerk, is duidelijker zichtbaar.
  • Veel groenige plagioklaas.
Afmetingen:
10,5 x 5 x 9 cm op het gepolijste vlak.
Vindplaats:
Havelte


Terug naar Hoofdstuk 2
Terug naar boven