DIABAASPORFIRIET

Afmetingen:
12 x 6 x 9 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Groenzwart. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
De verweerde buitenkant van de steen, links op de foto, voelt ruw aan doordat
de plagioklaas door verwering grotendeels is verdwenen. De kleur is grijsgroen.
De fijnkorrelige grondmassa bestaat uit groenzwarte augiet en witte lijstjes
van plagioklaas, die richtingloos over het gesteente zijn verspreid.
Het mengsel is zo fijn, dat deze structuur vrijwel niet te zien is met het blote
oog.
In deze grondmassa bevinden zich een aantal eerstelingen van witte plagioklaas
tot max. 20 x 15 mm. Sommige exemplaren hebben min of meer een rechthoekige
vorm, andere zijn onregelmatig. Hier en daar is in de scheuren roest geïnfiltreerd.
De lichte rand om het gesteente op de foto is de verwering, die langzaam maar
zeker vat op de steen krijgt. Hier is de diabaasstructuur nog het duidelijkst te zien.
Accessorisch mineraal is rode hematiet.
Bijzonderheden:
Geen kwarts.
Vindplaats:
Pesse

DIABAASAMANDELSTEEN

Afmetingen:
13,5 x 4 x 8 cm (op het gepolijste vlak).
Beschrijving:
De verweerde buitenkant van de steen, rechts op de foto, is grijs met vuilwitte
plagioklaas. De steen voelt ruw aan doordat de plagioklaas aan het verweren is en
doordat de holtevullingen bobbeltjes veroorzaken.
De fijnkorrelige grondmassa bestaat uit zwarte augiet en witte plagioklaaslijstjes en
puntjes.
In deze grondmassa liggen eerstelingen van witte en groenige plagioklaas in de vorm van
smalle rechthoekige lijsten en rechthoeken tot max. 10 x 5 mm. Deze zijn zo goed gevormd,
dat het gesteente bij de eerste aanblik op een Oslobazalt lijkt.
Het verschil is de diabaasstructuur en de enigszins lineaire ligging van de plagioklazen.
Oslobazalt kent geen diabaasstructuur en heeft richtingloze plagioklazen, vaak in de vorm
van een ster.
Het bovenste gedeelte van de steen herbergt een massa ronde holtes, kleiner dan een
millimeter en gevuld met vermoedelijk het groenzwarte mineraal delessiet.
Accessorische mineralen zijn gele pyriet, delessiet en kwarts.
Mogelijke herkomst is Dalarna. De grijze rand om het gesteente is verwering.
Bijzonderheden:
Kwarts is waterhelder.
Vindplaats:
Havelte

Om het beeld verder te verduidelijken treft u hieronder een macro aan
van de steen rechts op de foto.


   De plagioklazen zijn iets overbelicht
   om de grondmassa wat duidelijker in
   beeld te krijgen.
   De diabaasstructuur is vaag zichtbaar.
   De zwarte rondjes zijn de amandels.

Terug naar Hoofdstuk 6
Terug naar boven