DIGERBERG TUFFIET

Afmetingen:
8,5 x 4 x 6,5 cm (op het gepolijste vlak), links op de foto.
Textuur:
Donkerrood. Fijn tot grofkorrelig.
Beschrijving:
Dichte pakking van afgeronde en hoekige gesteentefragmenten, variërend van kleiner
dan 1 mm tot 2 cm. Het dichte kwartsitische bindmiddel valt niet op. Vrijwel geen lineatie.
De insluitsels zijn scherp afgetekend en bestaan uit veldspaatporfieren, hoornsteen, helleflint,
kwarts en veldspaatbrokjes. Er komen een paar zelfstandige hoekige en afgeronde kwartsjes
tot 0,5 mm voor. Het gesteente moet voor een juiste determinatie een herkenbare Dalaporfier
als insluitsel hebben. In dit geval zit deze porfier aan de onderkant van de steen.
Een macro onderaan de bladzijde geeft een beeld van de opbouw van deze tuffiet.
Bijzonderheden:
Kwartsjes zijn waterhelder.
Vindplaats:
Uffelte

DIGERBERG CONGLOMERAAT

Afmetingen:
18 x 4 x 10 cm (op het gepolijse vlak), rechts op de foto.
Textuur:
Bruin. Fijn tot zeer grofkorrelig
Beschrijving:
Dichte pakking van afgeronde en hoekige gesteentefragmenten, variërend van kleiner dan 1 mm tot
1,5 cm. Het dichte kwartsitische bindmiddel valt niet op. Hierin liggen een aantal afgeronde
Dalaporfieren tot 5 cm.
Vindplaats:
Havelte, op de Havelterberg.

Gesteentebrokjes, kwartsjes, stukken veldspaat, alles is vertegenwoordigd:Terug naar Hoofdstuk 3
Terug naar boven