DRAMMEN GRANIETPORFIER

Afmetingen:
10 x 7 x 8 cm (op het gepolijste vlak), links op de foto.
Textuur:
Licht grijsbruin. Verweringsvlak: gelig. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
In een fijnkorrelige grondmassa, bestaand uit kaliveldspaat en kwarts liggen
twee generaties mineralen te weten kwarts (tot 2 mm) in een hoekige zowel
als ronde verschijning. De kwarts is evenwel altijd gecorrodeerd.
Plagioklaas tot 2 mm is matig aanwezig, rechthoekig, rond en soms
gecorrodeerd en meestal voorzien van een mantel van lichtrode kaliveldspaat.
Tenslotte komen er zeer veel zalmkleurige hoekige, vierkante of ronde
perthitische kaliveldspaten tot 3 mm voor, soms met een mantel van wat
donkerder getinte kaliveldspaat. Voorts komen er vlekjes hoornblende,
biotiet en wat erts voor.
In deze grondmassa liggen een aantal ovale, ronde of ruitvormige
plagioklazen, sommige antiperthitisch vergroeid met kaliveldspaat, tot max. 1 cm.
De plagioklaas heeft een smalle mantel van lichtrode kaliveldspaat of
van kwarts of gecombineerd.
Een macro onderaan de bladzijde laat de structuur van dit gesteente goed zien.
Bijzonderheden:
Kwarts is waterhelder of lichtgrijs. Kleine miarolitische holten met fraai
uitgegroeide kristallen van vooral kwarts, maar ook van kaliveldspaat komen
veel voor. Er komt enige plompe grafische vergroeiing voor van veldspaat met kwarts.
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)

DRAMMENGRANIET

Afmetingen:
10 x 4,5 x 8 cm (op het gepolijste vlak), rechts op de foto.
Textuur:
Zalmkleurig. Middelkorrelig
Beschrijving:
De matrix is gelijkkorrelig en bestaat uit perthitische rechthoekige
kaliveldspaat tot 4 mm. Tevens komen enige hoekige plagioklazen voor tot 3 mm.
Geen neiging tot mantelvorming. Er is sprake van enige grafisch met
veldspaat vergroeide kwarts.
De kwarts tot 4 mm is hoekig en vertoont enige neiging tot kransvorming
(Vergelijk Haga Graniet).
Accessorische mineralen zijn erts en een paar biotietblaadjes.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs.
NB De bruinige vlekken worden veroorzaakt door geïntrudeerd hematiet.
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)

De bijzondere structuur van de Drammen Granietporfier wordt hieronder weergegeven:


De lichtere zone aan de onderkant wordt veroorzaakt door bleking als gevolg van verwering.

Terug naar Hoofstuk 5
Terug naar boven