SMÅLAND PORFIER

Afmetingen:
14 x 7 x 10 cm (op het gepolijset vlak), links op de foto.
Textuur:
Lichtbruin. Fijn tot Middelkorrelig.
Beschrijving:
In de lichtbruine, fijn granitische grondmassa liggen talloze afgerond hoekige
lichtrode kaliveldspaten van max. 1 cm en een paar lichtgele hoekige
plagioklazen. Van een randzone is geen sprake. Kwarts is afgerond hoekig.
Slechts enkele exemplaren bereiken een maximale grootte van 0,5 cm.
Fijnkorrelige biotiet komt in vlekjes voor en is regelmatig verspreid over de steen.
Accessorisch mineraal is erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs tot lichtblauw.
Vindplaats:
Norg

EMARP PORFIER

Afmetingen:
13 x 5 x 8 cm (met gepolijst vlak), rechts op de foto.
Textuur:
Geelbruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De granitische grondmassa is geelbruin. Hierin liggen de volgende eerstelingen:
 • Roze afgerond rechthoekige kaliveldspaten, max. 1,5 x 0,5 cm.
  Mantelvorming of randzones komen niet voor. Barsten lopen door de kaliveldspaten
  tot in de grondmassa. Ze zijn opgevuld met donker materiaal;
 • Enkele lichtgroene, gebarsten, afgeronde plagioklazen;
 • Kleine, afgerond hoekige tot ovale kwartsen tot max. 5 mm, maar meestal kleiner
  (2 à 3 mm);
 • Enige biotiet.
  • Accessorische mineralen zijn apatiet en een onbekend rechthoekig, donkerrood mineraal.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs tot lichtblauw.
NB De veldspaten liggen lineair in de grondmassa. De barsten staan hier haaks op.
Vindplaats:
HavelteTerug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven