FAGERHULT KWARTSPORFIER

Afmetingen:
15,5 x 10 x 13 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Grijs. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De eerstelingen in deze porfier zijn zo talrijk dat vaak de donkergrijze grondmassa alleen
te zien is in ribbels en stroken. De eerstelingen bestaan uit veldspaat en kwarts.
De witte plagioklaas toont hier en daar een groenzweem. De afmetingen variŽren van minder
dan een mm tot 3 mm. De vorm varieert eveneens van uitgesproken idiomorf(splintervormig)
tot afgerond hoekig tot vierkant. Kaliveldspaat schijnt wat minder voor te komen.
Het mineraal is over het algemeen iets groter in afmetingen en kan de 4 mm bereiken.
Verder is de verschijningsvorm vergelijkbaar met plagioklaas, waarbij de goed gevormde
mineralen rechthoekig zijn. Een aantal exemplaren vertoont een roze zweem. Het is niet
uit te maken of dit een eigen kleur is of dat er sprake is van infiltratie van hematiet.
Een groot aantal veldspaten heeft een bruinige kern of troebel witte insluitsels.
Kwarts komt als eersteling wat minder vaak voor in vergelijking met de veldspaten.
De verschijningsvormen variŽren van idiomorf tot redelijk goed gevormd, maar dan meestal
met afgeronde hoeken. De afmetingen variŽren van 1 tot 4 mm. Sommige hebben een
suikerkorrelig verbrijzelde rand.
Accessorische mineralen zijn grijze erts, wat biotiet en hematiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs of grijsblauw.
Het kwartsgehalte ligt hoger dan in LŲnneberga Porfieren.
Fagerhult Kwartsporfieren staan te boek als helleflinten. Buiten de scherfvorming is hier niets
van te zien. De verweerde buitenkant geeft uitsluitsel. Op de linkerkant van de foto is
te zien dat het gesteente in de vorm van schilfers splijt. Vondst van W. Schothorst te Joure.
Vindplaats:
Nabij Tollebeek (op het voormalig eiland Nagele)

De volgende foto laat de verweerde buitenkant zien.


De wat lichtgrijze banden zijn ontstaan door aanraking met een ploegschaar.
Het is oppervlakkig een onooglijke gesteente. Nadere inspectie laat zien dat in het, op het oog, grijze vlak
ontelbare eerstelingen huizen.

Ter verduidelijking een macro met details.  Sommige veldspaten lijken een
  randzone te hebben, bijvoorbeeld
  de plagioklaas rechts van het midden
  met een groene kern en een grijze
  rand.
Terug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven