ALBIET-FELSIETPORFIER VAN DE BOTNISCHE GOLF

Afmetingen:
11,5 x 6,5 x 11,5 cm (op het gepolijste vlak), links op de foto.
Textuur:
Donkergrijs. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
In een voor het oog dichte bijna zwarte felsitische grondmassa liggen
talloze witte scherfachtige en ook wel hoekige witte veldspaten van Albiet tot max.
3 mm. Een paar veldspaten vertonen in de breedte een barst, die is
opgevuld met kwarts. Een macro direkt onder de overzichtsfoto verduidelijkt het beeld.
Bijzonderheden:
Kwarts is waterhelder.
De steen trekt de magneet licht aan, hetgeen erop wijst, dat er wat erts aanwezig is.
Vindplaats:
Lheebroek

EKENÄS KWARTSPORFIER

Afmetingen:
11,5 x 5 x 6,5 cm (op het gepolijste vlak), rechts op de foto.
Textuur:
Lichtbruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
In een lichtbruine dichte grondmassa liggen talloze hoekige en afgeronde
oranje kaliveldspaten tot max. 1 x 0,5 cm. Sommige zijn opgebouwd uit witte
lapjes plagioklaas en oranje lapjes kaliveldspaat. Voorts komen er veel
afgeronde tot ovale en scherfvormige, meestal gecorrodeerde kwartsen voor
tot 4 mm. Holten zijn gewoon, evenals zwarte hoornblende en groenige chloriet.
De steen vertoont een duidelijk ignimbritisch karakter.
Een macro onderaan de bladzijde verduidelijkt de samenstelling.
Bijzonderheden:
Kwarts is waterhelder tot lichtgrijs.
Vindplaats:
Lheebroek


Macro van de Albiet-Felsiet Porfier.


Macro van de Ekenäs Kwartsporfier


Let op de verdeling van de lapjes witte plagioklaas in de oranje kaliveldspaat.


Terug naar Hoofdstuk 2
Terug naar boven