FILIPSTAD GRANIET

Afmetingen:
11 x 5 x 10 cm (op het gepolijste vlak), links op de foto.
Textuur:
Roodgrijs. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix bestaat uit beige en licht roodgrijze, iets langwerpige ovoïden van
kaliveldspaat tot 1,5 cm. Sommige hebben een iets donkerder randzone.
Hiertussen liggen zwarte vlekken van biotiet en idiomorfe of sterk afgeronde
kwarts. De kwarts is deels suikerkorrelig gedeformeerd.
Accessorische mineralen zijn hoornblende en biotiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtblauw. Steen heeft een gneisig karakter door de langgerekte
vlekken van de zwarte mineralen.
Vindplaats:
Uffelte

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
11 x 5 x 9,5 cm (op het gepolijste vlak), rechts op de foto.
Textuur:
Grijsbruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa bestaat uit kwarts en veldspaat en is volledig suikerkorrelig
verbrijzeld. Hierin liggen op enige afstand van elkaar ronde en afgerond
hoekige kaliveldspaten tot 1 cm. De kleur varieert van lichtrood tot
grijsbeige. Er komen tevens kleinere geelwitte exemplaren voor, die in de
kern een verbrijzelde indruk maken. De kwartseerstelingen zijn idiomorf of
afgerond hoekig. De meeste zijn langwerpig. Daarnaast komen langwerpige
vlekjes voor van biotiet, die min of meer evenwijdig in de steen liggen.
Plagioklaas speelt een volstrekt ondergeschikte en onopvallende rol.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtblauw. De steen maakt een licht gneisige indruk.
Vindplaats:
Havelte

DERDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
27 x 13 x 16,5 cm (op het breukvlak)
Textuur:
Violetgrijs. Grofkorrelig.
Beschrijving:
De graniet heeft violetgrijze kaliveldspaten, veelal afgerond hoekig of ovaal tot
4 cm. Kleinere vierkante exemplaren tot 1 cm komen ook voor.
Meestal zijn de kaliveldspaten voorzien van een lichtgele mantel van
plagioklaas. Soms hebben deze een oranje gloed. Een paar zelfstandige min
of meer vierkante, lichtgele plagioklazen komen voor met een afmeting tot 1 cm.
Daarnaast vormt plagioklaas veel millimeter grote, gele vierkantjes en balkjes in de
zwarte tussenmassa. Enkelen hiervan zijn duidelijk oranje getint.
De tussenmassa bestaat uit een mengsel van hoornblende en biotiet in voornamelijk grote
zwarte, aan de verweerde kant groenige, vlekken.
Kwarts valt niet echt op maar is redelijk vertegenwoordigd als kleine idiomorfe korrels
in de zwarte tussenmassa. Een paar grotere exemplaren zijn hemelsblauw.
Ook sommige kaliveldspaten herbergen grijze kwartsjes van ca. 1 mm.
Van vergruizing is, buiten de afgeronde veldspaten en de vermoedelijke
rekristallisatie van plagioklaas, niet veel te merken.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs of hemelsblauw.
Vindplaats:
Emmen-Zuid

Karakteristiek is de verweerde buitenkant, die aan een rapakivi doet denken door de mantels van
plagioklaas om de kaliveldspaten. Het onderscheid is echter gemakkelijk te onderkennen:
kaliveldspaten zijn nooit violetgrijs bij een rapakivi. Zie onderstaande foto van dezelfde steen, maar
nu met de verweerde kant en aan de bovenkant nog een stuk van het breukvlak.
 

VIERDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
1,5 x 7,5 x 9 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Bruinrood. Middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix is ongelijkmatig van opbouw. Het gesteente wordt gedomineerd
door bruine kaliveldspaten, die in aanleg rechthoekig zijn.
Er zijn echter ook exemplaren, die afgerond hoekig zijn of ovaal tot max.
3 cm in doorsnee. Het merendeel vormt Karlsbader Tweelingen.
Om de kaliveldspaten ligt een opvallende oranjerode mantel van plagioklaas.
Plagioklaas komt ook voor als zelfstandig exemplaar met een witte kleur en
ca. 1 mm groot. De meeste maken echter deel uit van de kaliveldspaten.
De tussenmassa bestaat uit afgeronde of idiomorfe kwartsen tot max. 1 cm
doorsnee. De rest van de tussenmassa wordt gevuld door grote nesten biotiet
en hoornblende. Er komen fraaie witgroene prehnietvisjes in voor.
Accessorische mineralen zijn prehniet en grijze erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is hemelsblauw.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij SpannenburgTerug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven