WITTE FILIPSTADGRANIET (links op de foto)

Afmetingen:
10,5 x 7 x 10,5 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Wit. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Het gneisige gesteente is lichtgrijs en korrelig van opbouw.
De ovo´den tot 10 mm bestaan uit een aantal witte perthietische kaliveldspaten
met een samengestelde lichtgele mantel. Deze bestaat uit een groot aantal
plagioklazen. Plagioklaas komt ook voor als zelfstandig lensvormig kristal tot 
max. 5 mm. De grondmassa is grijs en bestaat uit korrelige kaliveldspaat en kwarts.
Deze kwartsjes vallen niet op doordat ze dezelfde tint hebben als de kaliveldspaten.
Kwarts vormt als het ware een netwerk om de ovo´den. Dit is een pyterlietachtig
trekje. De kleur van de grotere kwartsen is grijs met af en eem bruinzweem.
De meeste grotere kwartsen herbergen rutielnaalden.
Dit is alleen waarneembaar door een microscoop met een vergroting van 40 maal.
Sommige gedeelten, met name waar sprake is van een samenklontering,
treedt suikerkorrelige deformatie op.
Accessorische mineralen zijn rutiel als los kristal en als insluitsel in de grotere
kwartsen.
Bijzonderheden:
Kwarts is overwegend grijs.
Het gesteente lijkt oppervlakkig op een kwartsiet. Vondsten zijn alleen bekend
uit de provincie Friesland, hetgeen in lijn is met de verspreiding van de
Filipstadgranieten.
Het gesteente is doorgezaagd op de kopse kant om de ovo´den beter tot zijn recht
te laten komen. Gewone typen, ongedeformeerd, komen eveneens voor
Vondst van de Fam. Scheerboom. Zie ook Grondboor en Hamer nr. 2 van 2010
Vindplaats:
Morenegroeve Vasselsj÷n tussen Hulsj÷ en Kopparberg
TWEEDE EXEMPLAAR (rechts op de foto)
Afmetingen:
6 x 4 x 5,5 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Wit. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
Het gneisige gesteente is lichtgrijs en korrelig van opbouw. De lensvormige
ovo´den tot 10 mm bestaan uit een aantal perthietische witte kaliveldspaten
met een samengestelde lichtgele mantel van een groot aantal plagioklazen.
Plagioklaas komt ook voor als zelfstandig lensvormig kristal tot max. 5 mm.
De grondmassa is grijs en bestaat uit korrelige kaliveldspaat en kwarts.
Doordat de kwarts in de grondmassa dezelfde kleur heeft als de kaliveldspaten
valt dit mineraal totaal niet op.
Kwarts vormt als het ware een netwerk om de ovo´den. Dit is een
pyterlietachtig trekje. De kleur van de groter kwartsen is grijs met af en
toe een bruinzweem. 
Sommige gedeelten, met name waar sprake is van een samenklontering, treedt
suikerkorrelige deformatie op.
Accessorische mineralen zijn een granaat en rutielnaalden als los kristal en
als insluitsel in de grotere kwartsen.
Bijzonderheden:
Kwarts is overwegend grijs.
Het gesteente lijkt oppervlakkig op een kwartsiet. Vondsten zijn alleen bekend
uit de provincie Friesland, hetgeen in lijn is met de verspreiding van de
Filipstadgranieten. De steen is in de lengte doorgezaagd om het gneisige
karakter te benadrukken.
Vondst van J. Faber.
Vindplaats:
Giekerk

Hieronder treft u een macro aan ter verduidelijking,

   Klik op de foto voor een vergroting.
  
   De korrelstructuur wordt dan zichtbaar

Terug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven