MICROKLIENSYSENIET VAN HELSINKI (Finse Helsinkiet)

Afmetingen:
14,5 x 7 x 10 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Witlila. Middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix bestaat uit eerstelingen van witte, rechthoekige en onregelmatig
hoekige, soms rafelige kaliveldspaten van het type microkien tot een maximum van
2 x 1 cm. Sommige zijn perthitisch. Plagioklaas komt in aanzienlijke hoeveelheden
voor. Dit mineraal is alleen herkenbaar aan de tweelingstreping.
Een aantal is doorzichtig en lijkt op kwarts. Het is een brokkelig gesteente.
De grondmassa is fijnkorrelig van structuur en bestaat uit een mix van veldspaat
en epidoot. Ook de barsten in de veldspaten zijn hiermee gevuld. Een groot gedeelte
van de epidoot is met hematiet bekleed, wat een lila kleur oplevert.
Er komen ook enkele vlekken voor die lichtgroenig zijn door binnengedrongen epidoot.
Nietige miarolitische holten met vrij uitgegroeide kristallen van kwarts en een
groenig mineraal, dat vermoedelijk eveneens epidoot is, komen algemeen voor.
Kwarts is grijs of waterhelder, is onregelmatig hoekig van vorm, en komt spaarzaam
voor.
De naam voor Finse Helsinkiet is tegenwoordig: Microkliensyeniet van Helsinki.
Dit heeft te maken met het gegeven, dat er veel kaliveldspaat aanwezig is en vrij
weinig kwarts. Bij dominantie van plagioklaas in deze syeniet is er sprake van Finse
Helsinkiet (Naar Zandstra's Platenatlas van Noordelijke Kristallijne Gidsgesteenten).
Accessorisch mineraal zijn enkele stipjes chloriet.
Bijzonderheden:
Er komen geen donkere mineralen voor.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg.


Een macro om het beeld te verduidelijken vindt u hieronder.
  Het langwerpige kristal links
  van het midden is een plagioklaas.
  Zie de tweelingstreping.
Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven