FINSE RAPAKIVI GRANIETPORFIER

Afmetingen:
13,5 X 7 X 16 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Licht bruinrood. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa bestaat uit lichtbruine kaliveldspaat en hoekige, maar ook wel
afgeronde kwarts. Een groot aantal exemplaren is concaaf van vorm (geschulpt).
Biotietplaatjes liggen verstrooid over het gesteente.
In deze grondmassa liggen veel bleekrode, rechthoekige veldspaten tot max. 15 mm.
De meeste vertonen barsten in de dwarsrichting, die deels opgevuld zijn met rode
hematiet. De kaliveldspaten zij arm aan insluitsels. Eerstelingen van kwarts
tot max. 5 mm zijn hoekig of door corrosie afgerond. Plagioklaas komt niet voor.
Accessorische mineralen zijn hematiet en wat paarse vloeispaat.
Bijzonderheden:
De kwarts in de grondmassa is lichtgrijs en lichtbruin. De eerstelingen van kwarts
van de 2e generatie zijn licht tot donkerbruin. Brokkelig gesteente.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp.

Macro


  De hier en daar donkerbruine
  kwartsen zijn kenmerkend voor
  de Finse gesteenten.


Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven