FLUÏDALE RODE OOSTZEE KWARTSPORFIER

Afmetingen:
17 x 6 x 12 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Bruinrood. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa is sterk fluïdaal met strepen en slieren, die zich om
brokstukken van xenolieten winden (zie macro, onderaan de bladzijde).
De eerstellingen bestaan uit gecorrodeerde en hier ook wel
splinterige kwarts, rode kaliveldspaat en enige witte plagioklaas.
De eerstelingen zijn in dit gesteente onregelmatig verdeeld.

De xenolieten bestaan uit:
  • fijnkorrelige donkere diabaas;
  • Oostbaltische Kwartsporfier;
  • losse kaliveldspaten met daarin lapjes of strookjes plagioklaas, vermoedelijk
    afkomstig van porfieren van de Botnische Golf.
Bijzonderheden:
Kwarts heeft een bruine zweem.
Vindplaats:
Emmerschans


Een gebiedje is uitgelicht om een indruk te geven van de compexitiet van dit gesteentetype.   Links boven is een lid van een oudere
   generatie Baltische kwartsporfieren
   zichtbaar.
   Rechts een wat grove diabaas, onder
   het midden een fijne diabaas en links-
   onder een stuk bazalt.


Terug naar Hoofdstuk 2
Terug naar boven