FINSE PORFIERAPLIET

Afmetingen:
14,5 x 7 x 12 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Roze. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
In een roze, fijnkorrelige granitische grondmassa bestaande uit regelmatig
verdeelde lichtgrijze kwarts, roze tot lichtrode kaliveldspaat en wat biotiet,
liggen een beperkt aantal hoekige tot ronde kaliveldspaten tot 1,5 cm, w.v.
enkele een onvolkomen en smalle mantel van plagioklaas hebben. Daarnaast
komen een paar ronde grijze eerstelingen van kwarts voor van max. 0,5 cm.
De grote veldspaten zijn skeletten, opgebouwd uit alle mineralen van de
grondmassa met wat vloeispaat.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
Vindplaats:
Emmerschans

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
21 x 6,5 12,5 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Licht grijsrood. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
In een fijnkorrelige grijsroze grondmassa van hoekige lichtrode kaliveldspaat,
grijze hoekige plagioklaas en hoekige, deels afgeronde kwarts met wat biotiet,
liggen spaarzaam een paar hoekige tweelingen van lichtgrijze kaliveldspaat.
Ze zijn deels gecorrodeerd en ca. 3,5 cm lang en breed.
Bijzonderheden:
Kwarts is waterhelder tot lichtbruin. Er komen een paar zelfstandige granaten
voor. Zie macro voor details.
Vindplaats:
Borger

Macro  Let op het enorme verschil in grootte
  tussen de grondmassa en de eersteling.
  Opvallend is de dat de scheurtjes in
  de eersteling zijn opgevuld met
  hematiet.
  Bruine kwartsjes komen ook voor in
  de eersteling, evenals wat botiet.

Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven