ZUIDWESTFINSE PORFIERGRANIET

Allereerst de definitie:
Een porfiergraniet heeft altijd een duidelijke voor het ongewapend oog zichtbare granitische
grondmassa, waar grotere eerstelingen in liggen, waarvan tenminste een aantal rechthoekig is.
Een granietporfier is een porfier, waarbij met de loep goed zichtbaar is dat de grondmassa
granitisch van samenstelling is. De eerstelingen hoeven niet rechthoekig te zijn.

Afmetingen:
16 x 9 x 12 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Lichtbruin met roze zweem. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
In een granitische grondmassa van oranjerode kaliveldspaat, witte
plagioklaas, veel kwarts en wat biotiet, liggen een paar eerstelingen van
plagioklaas. De één is roodbruin en vierkant de andere langwerpig, afgerond,
antiperthitisch en bruinig. Voorts liggen er talloze grote witte kaliveldspaten
in tot max. 3,5 cm lang en 2 cm breed. De barsten in deze eerstelingen zijn
rood gekleurd door hematiet. Tenslotte worden eerstelingen van kwarts
aangetroffen tot ruim 1 cm.
Bijzonderheden:
De eerstelingen van kwarts zijn bruin. De grootste tonen een blauwe
concentrische ring, bestaand uit rutielnaalden.
Vindplaats:
Drouwen

Hieronder wordt middels een macro de complexiteit van een kwarts weergegeven.
Opvallend is de blauwe ring in de kwarts.
Deze is volgens de huidige literatuur voorbehouden aan het Finse eiland Kökar.
Er is mij evenwel niets bekend van een Zuidwestfinse Porfiergraniet, die afkomstig
is van dit eiland.


Overigens komen Zuidwestfinse Porfiergranieten in heel veel variëteiten voor. Hieronder vindt u er een aantal.


Meer een grijs type.


Meer een geel type.


Meer een oranje type.


Meer een licht roodgeel type.


Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven