GABBRO

Afmetingen:
11 x 3 x 9 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Groen zwart. Grofkorrelig.
Beschrijving:
Het gesteente, links op de foto, bestaat uit een zwarte fijnkorrelige ondergrond van
vermoedelijk pyroxeen. Hierin liggen, zwak lineair gerangschikt, rafelige
eerstelingen van lichtgele plagioklaas. Een aantal herbergen violetkleurige lapjes.
Een enkele is bijna helemaal violetkleurig. De meesten bestaan uit Karlsbader
Tweelingen. Deze plagioklazen zijn geheel suikerkorrelig opgebouwd.
Vermoedelijk is gebergtedruk de oorzaak. Op het verweerde oppervlak vormen de
pyroxenen, die beter bestand zijn tegen verwering, ribbels tussen de plagioklazen.
Accessorische mineralen zijn grijze en zwarte erts.
Bijzonderheden:
Geen kwarts.
Vindplaats:
Norg

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
10,5 X 4,5 X 10,5 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Grijszwart. Middelkorrelig.
Beschrijving:
De steen, rechts op de foto, is een ongelijkkorrelige gabbro met grote zwartbruine
en zwartgroene vlekken, linksboven en rechtsonder. Goedgevormde kristallen zijn niet
aanwezig. Het lijkt een mix van amfibool en pyroxeen te zijn.
In een strook van rechtsboven naar linksonder liggen opvallend veel goedgevormde
rechthoekige plagioklazen. De meesten zijn groen, de anderen lichtgeel van kleur.
De afmetingen bedragen max. 15 x 5 mm. De lichtgele exemplaren bezitten het element 
Kalium, de groene Calcium.
Accessorische mineralen zijn grijze erts en gele pyriet.
Bijzonderheden:
Geen kwarts. Dit is misschien een metagabbro uit Noord Zweden.
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg.Terug naar Hoofdstuk 6
Terug naar boven