GARBERG GRANIET (hoofdtype)

Afmetingen:
24 x 6,5 x 22 cm.
Textuur:
Verzadigd rood. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
In een verzadigd rode fijnkorrelige grondmassa bestaande uit kaliveldspaat,
kwarts en plagioklaas liggen:
 • kaliveldspaten, afgerond of langwerpig hoekig, in de kleur van de grondmassa
  tot max. 10 x 5 mm, waarvan sommige zijn voorzien van een mantel van plagioklaas;
 • witte plagioklaas van de zelfde vorm en afmeting;
 • enige, merendeels, ovale kwarts eerstelingen van max. 5 x 3 Mm.
Accessorisch mineraal is wat chloriet.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs.
Vindplaats:
Markelo

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
17 x 8,5 x 13 cm op het gepolijste vlak
Textuur:
Verzadigd rood. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
De grondmassa bestaat uit fijne grafisch met kwarts vergroeide kaliveldspaat,
kaliveldspaat en enige lichtgele plagioklaas. Hierin liggen de volgende mineralen:
 • Talloze hoekige en in aanleg rechthoekige rode kaliveldspaten tot max. 10 x 5 mm,
  in de kleur van de grondmassa. Sommige hebben een vage lichtgele rand van plagioklaas.
  Dit is op de foto niet goed te zien;
 • Gele hoekige plagioklaas in een iets mindere hoeveelheid dan de kaliveldspaat, wel in
  dezelfde afmetingen. Sommige herbergen rechthoekige lapjes van kaliveldspaat van minder
  tot een mm;
 • Hoekige en enigszins gecorrodeerde kwarts in matige hoeveelheid met afmetingen tot 5 mm;
Accessorische mineralen: hoornblende (zwarte stippen en vlekjes), die de kleur van de steen niet
be´nvloed. Soms vormen ze wormvormige vergroeiingen met kaliveldspaat in de grondmassa.
Dit is het kenmerk van dit gesteente. Verder komen er minuscule hoeveelheden prehniet en
titaniet voor.
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp

DERDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
21 x 13 x 7 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Lichtbruinrood. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Ongelijkkorrelige graniet, die bestaat uit roodbruine kaliveldspaat tot 1 cm, soms
rechthoekig, soms afgerond. Sommige zijn gebarsten en opgevuld met donker materiaal.
Enkele kaliveldspaten hebben een smalle rand van lichtgele plagioklaas. Op het
verweringsvlak is dit beter te zien, dan op de getoonde foto. Het mineraal plagioklaas
is in de minderheid in vergelijking met de kaliveldspaat. De meeste zijn lichtgeel van
kleur, maar witte exemplaren en zweemgroene komen ook voor. Ze zijn onregelmatig
van vorm of in een aantal gevallen afgerond. Een paar zijn rechthoekig en of zonair
opgebouwd. Een paar zwarte vlekken van biotiet completeren het beeld.
Het gesteente is rijk aan idiomorfe kwarts. Een enkel exemplaar bereikt een omvang van
3 mm. De ondergrond bestaat uit een korrelig mengsel van veldspaat, kwarts en biotiet.
Accessorische mineralen zijn titaniet, ge´nfiltreerd hematiet, prehniet en wat grijze erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs tot grijs.
NB Het gesteente vertoont drukverschijnselen. Dit is te zien aan de barsten in de veldspaten
aan de gebroken biotietblaadjes.
Het gesteente vertoont geen grafische verschijnselen.
Deze variŰteit schijnt overigens meer voor te komen als zwerfsteen dan de opvallende
exemplaren als bovenstaand.
Vindplaats:
Havelterberg (Toegangspoort Holtingerveld)


Terug naar Hoofdstuk 3
Terug naar boven