GEDEFORMEERDE SMÅLANDGRANIET

Afmetingen:
19 x 16 x 15,5 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Lichtrood. Fijnkorrelig tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix bestaat voor het grootste deel uit vergruisde lichtrode kaliveld-
spaat. Slechts enkele kristallen verkeren nog in hun oorspronkelijke staat.
Deze zijn perthitisch en iets lichter van kleur, dan de vergruisde exemplaren.
Daartussen liggen grote hoeveelheden suikerkorrelig vergruisde kwarts.
Plagioklaas is van geen betekenis.
Accessorische mineralen zijn hematiet, titaniet en een paar biotietvlekjes.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijsblauw. Dit is een typische vertegenwoordiger van de
gedeformeerde Småland Granieten.
Vindplaats:
Havelte


Terug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven