GRANAAT CORONIET (Granaat coronitische basische granuliet)

Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg.
Afmetingen:
10 x 5 x 9,5 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Bruin. Middelkorrelig.
Beschrijving:
Dit gesteente is ontstaan door omzetting uit oude gabbrogesteenten en
is gelijkkorrelig van opbouw. Het bestaat uit pyroxeen, lichtgrijze
doorzichtige plagioklaas, granaat en grijze erts.
De plagioklazen, die direct om de pyroxenen liggen, zijn zweemgroen van kleur.
De bruinrode granaatjes omzomen de donkere mineralen al dan niet volledig.
Dit gesteente is afkomstig uit Zuid Zweden bij Gislaved, ten zuiden van Jönköping.
De verweerde buitenkant doet wel wat denken aan een fijnkorrelige monzoniet.
De foto geeft niet veel details weer. Een macro geeft uitsluitsel.
Bijzonderheden:
Geen kwarts
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg.

GRANAAT CORONIET (Fijnkorrelig type)

Afmetingen:
8,5 x 5 x 6 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Bruin. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
Dit is de fijnkorrelige variant van de vorige. De samenstelling is vrijwel gelijk.
Deze steen heeft geen groenige plagioklazen en het ertsgehalte is minder.
Enkele van de mineralen zijn max. 1 mm groot, de rest is kleiner.
Een vergroting van tenminste 40 maal is noodzakelijk om de opbouw goed
waar te nemen.
Bijzonderheden:
Geen kwarts
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg.

Macro van de steen links op de foto.


   Hier is te zien dat de granaatjes
   om de zwarte mineraalvlekken
   liggen.


Klik hier voor een negenmaal vergroting.


Terug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven