GRIJZE VÄXJÖ GRANIET

Afmetingen:
12 x 4 x 10 cm (op het gepolijste vlak), links op de foto.
Textuur:
Roodgrijs. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De matrix is ongelijkkorrelig, grijsrood en zwartgevlekt. De steen is uit de volgende
mineralen opgebouwd:
  • Bleekrode idiomorfe kaliveldspaat;
  • Grijze, hier en daar nog redelijk gevormde rechthoekige, perthitische plagioklaas
    tot max. 0,5 cm;
  • Hoekige kwarts, deels suikerkorrelig vergruisd;
  • Veel zwarte biotietvlekken, regelmatig over de steen verspreid, vergezeld van
    hoornblende.
Accessorische mineralen zijn erts, apatiet en titaniet.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs met hier en daar een blauwzweem.
De korrelgrenzen verlopen onregelmatig.
Vindplaats:
Markelo

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
10 x 4 x 7,5 cm (op het gepolijste vlak), rechts op de foto.
Textuur:
Zwart/grijs. Fijnkorrelig
Beschrijving:
De veldspaten zijn grijs met een wat gele zweem. Veel biotiet en hoornblende,
hetgeen de steen een somber uiterlijk verleent. Geen enkel mineraal heeft
zijn eigen vorm behouden. Kwarts is volslagen idiomorf.
Accessorische mineralen zijn apatiet, vrij veel epidoot, hoornblende en
enige prehnietvisjes in de zwarte biotiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs met hier en daar een blauwzweem.
Vergruizingen zijn algemeen. Lijkt oppervlakkig op een dioriet.
Vindplaats:
Slagharen


Terug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven