HAGA GRANIET

Afmetingen:
9 x 5 x 8 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Geelrood. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Gelijkkorrelige graniet. Geen grafisch met kaliveldspaat vergroeide kwarts.
De steen bestaat volledig uit perthietische kaliveldspaten tot 1 cm met
onvolledige kransen van hoekige kwartsen. Accessorisch komen kleine
nestjes van gecombineerde biotiet met hoornblende en erts voor.
De kleur wordt mede veroorzaakt door een paar zelfstandige geelwitte plagioklazen.
Bijzonderheden:
De kwarts is grijs.
Vindplaats:
Drouwen

HAGA GRANIET (rechts op de foto)

Afmetingen:
13 x 7 x 10,5 cm (op het gepolijset vlak)
Textuur:
Lichtrood. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Zie bovenstaande omschrijving. Dit exemplaar is roder doordat plagioklaas
vrijwel ontbreekt.
Bijzonderheden:
Grijs tot donkergrijs.
Vindplaats:
Emmen


Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven