HAGFORS GRANIET

Afmetingen:
14 x 7 x 10,5 (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Bruin/blauw/ groen. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Deze bonte graniet is een variant van de Filipstadgranieten uit Värmland.
Het gesteente maakt deel uit van de granieten, die bekend staan onder de
verzamelnaam Tricolore granieten.
De steen is enigszins gneisig van karakter. Hij bestaat uit bruine veelal
afgeronde kaliveldspaten tot max. 15 mm in doorsnee. Een paar exemplaren
hebben hun oorspronkelijke rechthoekige vorm nog enigszins behouden.
De meeste hebben kleine insluitsels van lichtgele plagioklaas.
Plagioklaas tot max. 10 mm, maar meestal kleiner dan 7mm, is minder
prominent aanwezig, maar door de kleur toch opvallend. Deze varieert van
geel tot groen. De kristallen zijn onregelmatig of rond.
Kwarts is rijkelijk aanwezig en is idiomorf of suikerkorrelig verbrijzeld.
Biotiet komt rijkelijk voor, meestal in slieren tussen de andere mineralen.
Hierdoor wordt het gneisige karakter nog versterkt.
Accessorische mineralen zijn: bruine titaniet en lichtgrijs erts.
Bijzonderheden:
Blauw
Vindplaats:
Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg

Een macro om het beeld te verduidelijken.


   Opvallend is de grote hoeveelheid
   kwarts. Met recht een zuur gesteente.


Terug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven