HALEN GRANIET

Afmetingen:
27 x 9,5 x 20 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Lichtbruin grijs. Middelkorrelig
Beschrijving:
De grondmassa vertoont een regelmatig patroon van:
  • grijze kaliveldspaat;
  • witte/lichtgele plagioklaas;
  • hoekige kwartskorrels, waarbij de grotere exemplaren rutielnaalden herbergen;
  • biotiet, die regelmatig over het gesteente verspreid ligt. Dit geeft de steen een enigszins
    gespikkeld uiterlijk.

In deze grondmassa liggen vele tot 2 x 0,5 cm grote grijsblauwe kaliveldspaten.
Aan de randen zijn ze enigszins gecorrodeerd. Ze vormen meestal fraaie Karlsbader Tweelingen.
Hier en daar is een witte eersteling van plagioklaas te zien.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs, hier en daar met blauwzweem of met bruinzweem.
De combinatie van enigszins bruine kwarts, direkt naast grijze exemplaren is kenmerkend voor
granieten uit Blekinge en Bohuslän.
Vindplaats:
Huis ter Heide, links boven Assen.Terug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven