KWARTSPORFIER VAN HAMMARUDDA

Afmetingen:
11,5 x 7 x 10,5 cm op het gepolijste vlak.
Textuur:
Donker bruinrood. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De donker roodbruine grondmassa is voor het ongewapende oog vrijwel dicht.
Onder de microscoop blijkt deze te bestaan uit grafisch vergroeide kwarts
in los verband met veldspaat. Veel erts en hoornblende verlenen het gesteente
een donker mafisch uiterlijk. Hoornblende vertoont de neiging een smalle mantel
om de erts te vormen. In deze grondmassa liggen een groot aantal eerstelingen
van lichtrode kaliveldspaat. De rijkdom aan vormen is groot en varieert van
ovaal, via afgerond hoekig tot vierkant. Sommige zijn voorzien van een mantel
van bruine plagioklaas. Dit is op de foto niet erg duidelijk te zien. Insluitsels
van erts en wittige plagioklaas zijn bij sommige kaliveldspaten zodanig algemeen
dat de twee mineralen kaliveldspaat en plagioklaas wormvormig met elkaar zijn
vergroeid (poikilitisch). Bij sommige veldspaten zijn insluitsels slechts
spaarzaam aanwezig. De doorsnee varieert van 5 tot 20 mm.
Kwarts komt eveneens veel voor als eersteling. De vorm is altijd ovaal, insluitsels
van de grondmassa zijn algemeen en de randen zijn altijd in meer of mindere
mate magmatisch gecorrodeerd. De doorsnee varieert van 1 tot 5 mm.
Plagioklaas als zelfstandig mineraal komt spaarzaam voor en is dan groenig
van kleur. De vorm is meestal vierkant met een doorsnee van 1 tot 5 mm.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal bij Oranjedorp

Natgemaakte verweerde buitenkant om de smalle mantels om de kaliveldspaten duidelijker zichtbaar te maken.


Voor de verduidelijking van de structuur kunt u Klik hier klikken voor een macro.

EEN TWEEDE en DERDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
13 x 5 x 10,5 cm op het gepolijste vlak, links op de foto.
Textuur:
Donker roodbruin. Op het verweringsvlak licht roodbruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
In een donker roodbruine granitische grondmassa met fijne vergroeiingen van kwarts
en veldspaat ligt een beperkt aantal ovale, deels gesegmenteerde grijze kwartsen
tot afmetingen van 10 mm. Tevens komen er een paar ronde, deels omrande kaliveldspaten
van veldspaat voor. Ze hebben dezelfde kleur als de grondmassa. De doorsnee
bedraagt max. 20 mm.
Een aantal ronde veldspaten bestaat volledig uit met elkaar vergroeide kaliveldspaat en
plagioklaas
Hoornblende is regelmatig verdeeld over het gesteente en omrand een aantal kwartsen.
Vindplaats:
De Blesse
Afmetingen:
7 x 4 x 6 cm op het gepolijste vlak, rechts op de foto.
Textuur:
Donker roodbruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
In een dichte roodbruine grondmassa liggen veel eerstelingen van hoekige plagioklaas,
hoekige afgerond tot ronde kaliveldspaat en ovale grijze kwarts (0,6 mm)
De kaliveldspaat komt voor met afmetingen tot 20 mm. Sommige zijn volledig vergroeid
met plagioklaas.
Vindplaats
Groeve De Boer te Emmerschans

Over het algemeen onderscheidt deze kwartsporfier zich van de doorsnee Åland Kwartsporfieren door een
paar bijzondere kenmerken.
De ondergrond heeft een eigen roodbruine kleur die bruiner wordt naarmate er meer zwarte mineralen
hun intrede doen. Dit eindigt uiteindelijk bij bruin. Zie van deze laatste een FK-monster op de website
Zwerfsteenweb van Peter Hofstee. Opvallend bij dit monster zijn tevens de kleine ovale veldspaten.

Voorts zijn de Kaliveldspaten van belang, met name die een mantel van bruine plagioklaas vertonen en de
exemplaren, die poikilitisch met elkaar zijn vergroeid. Overigens varieert het aantal Kaliveldspaten nogal, zoals
de foto boven laat zien (linker steen).
Indien de granitische samenstelling met het ongewapende oog zichtbaar is spreekt men van een granietporfier.
Terug naar Hoofdstuk 1
Terug naar boven