HEDESUNDA GRANIET

Afmetingen:
15,5 x 7,5 x 12,5 cm (op het gepolijste vlak)
Textuur:
Grijsrood-zwart. Grofkorrelig
Beschrijving:
De graniet bestaat uit lichtrode, langwerpig hoekige, hier en daar iets
gecorrodeerde kaliveldspaten van max. 3 x 1,5 cm. De meeste vormen
Karlsbader Tweelingen. Verder komt er witgrijze plagioklaas voor. Deze is
eveneens langwerpig rechthoekig, maar veel kleiner dan de kaliveldspaat
(max. 1,5 x 1 cm).
De tussenmassa bestaat uit biotiet en kwarts. Deze laatste is veelal idiomorf
en hier en daar grof suikerkorrelig.
Accessorische mineralen zijn bruine zirkoon, blauwe apatiet, een paar
korreltjes pyriet en wat hoornblende.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtgrijs met hier en daar een bruin/groenzweem.
Met name de plagioklaas is perthitisch.
Titaniet hoort in dit gesteente thuis als voornaam kenmerk.
Vindplaats:
Denekamp


Terug naar Hoofdstuk 3
Terug naar boven