HÖGSRUM PORFIER

Afmetingen:
13 x 5 x 12 cm (op het gepolijste vlak).
Textuur:
Bruinrood. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De roodbruine grondmassa is felsitisch dicht en vertoont golvende lineatie
door met name zeer veel chlorietslieren, maar ook wel door korte slieren van
plagioklaas en slieren van materiaal van de grondmassa.
Hierin liggen veel eerstelingen van hoekige bleekrode tot enigszins violette
kaliveldspaten en hoekige tot sterk afgerond hoekige, witte tot lichtgroene
plagioklaas tot max. 0,7 cm.
Kwarts komt spaarzaam voor en is afgerond hoekig tot ovaal.
Accessorisch mineraal is erts, in redelijke hoeveelheden (tegen de 1% van het
gesteentevolume).
Bijzonderheden:
Kwarts is blauw. De chlorietslieren verlenen het gesteente een wat donker 
uiterlijk.
Vindplaats:
KraggenburgTerug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven