IGNIMBRIET VAN IDEKULLA

Afmetingen:
13 x 4,5 x 15 cm (op het gepolijste vlak), links op de foto.
Textuur:
Bruin. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
De felsitische matrix bestaat uit oranjebruine, grijsbruine en bruine golvende
slieren. Voorts komen er golvende slieren van kwarts voor. Verspreid over het
gesteente komen een aantal eerstelingen voor van kaliveldspaat. De meeste
zijn min of meer rond of idiomorf. Een enkele is netjes vierkant. De slieren
krullen om de eerstelingen.
Accessorische mineralen zijn chloriet, biotiet en erts.
Bijzonderheden:
Kwarts is blauw.
Vindplaats:
Havelte

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
12,5 x 8 x 10 cm (op het gepolijste vlak), rechts op de foto.
Textuur:
Bruinoranje. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
De felsitische matrix bestaat uit oranjebruine en bruinviolette golvende zeer
fijne slieren. De laatste herbergen in het centrum korte eveneens golvende
slieren van kwarts.
In deze grondmassa komen eerstelingen voor van afgeronde tot ovale kwarts
van een paar mm, witte veldspaten van een paar mm en min of meer ronde
donkere vlekken tot 5 mm. Dit lijken chloriet/hematiet/ertsmengsels te zijn.
Tevens komen hierin nietige ronde plagioklazen voor.
Bijzonderheden:
Kwarts is in de golvende slieren is hemelsblauw, zie macro. De ronde eerstelingen zijn
waterhelder.
Vindplaats:
Sleenerzand

Macro van de Idekulla Ignimbriet rechts op de foto:
Terug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven