IDRE KWARTSPORFIER

Afmetingen:
12 x 8 x 8 cm (op het gepolijste vlak), links op de foto.
Textuur:
Grijsbruin. Fijn tot middelkorrelig
Beschrijving:
De bruine grondmassa is splinterig en voor het oog dicht. Er komen slieren
voor die wat korreliger zijn en een afwijkende meer bruinrode teint hebben.
In deze grondmassa liggen de volgende eerstelingen:
 • veel lichtrode ovale, hoekige en idiomorfe kaliveldspaat tot 0,5 cm, meestal evenwel kleiner;
 • enkele witgrijze tot grijsgroene, ovale, hoekige of idiomorfe plagioklaas tot 0,4 cm;
 • kleine hoekige, ronde of idiomorfe kwarts tot 2 à 3 mm. Een aantal is gecorrodeerd.
Accessorische mineralen zijn chloriet en wat erts.
Zie macro direkt onder de hoofdfoto voor meer details.
Bijzonderheden:
Kwarts is kleurloos en grijsbruin.
Gekregen van de heer H. Jager uit Wolvega.
Vindplaats:
Oldeholtwolde

VENJAN PORFIRIET, type Gruvåsen/Ärten

Afmetingen:
14,5 x 5,5 x 9 cm (op het gepolijste vlak), rechts op de foto.
Textuur:
Beige. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
In een voor het oog dichte beige grondmassa, die bestaat uit veldspaat en een paar kleine
ronde kwartsjes (zeer karakteristiek) van 0,02 mm, liggen de volgende eerstelingen:
 • ontelbare witte en lichtgroene veelal rechthoekige plagioklazen, een aantal vormt aggregaten;
 • tamelijk veel donkere mineralen, bestaande uit biotiet, chloriet en hoornblende als zelfstandige
  individuen (soms stengelig) en als aggregaten;
 • enige grijze rechthoekige kaliveldspaten.
  • Zie macro onderaan de bladzijde voor meer details. Hier is tevens een macro en een foto te vinden
   van het afwijkende Kättbo type.
Bijzonderheden:
Kwartseerstelingen komen niet voor.
Sommige plagioklazen of aggregaten van plagioklazen treden op als gastheer
voor de donkere mineralen.
Vindplaats:
Linde

Macro van de Idre Kwarts Porfier, links op de overzichtsfoto.


Macro van de Venjan Porfiriet, type Gruvåsen/Ärten.


Macro van de Venjan Porfiriet, type Kättbo
   De kleur van de grondmassa van beide
   typen Venjan Porfirieten lijkt op elkaar,
   evenals de samenstellende mineralen.
   Het Kättbo type is bijna een miniatuur
   van het Gruvåsen/Ärten type.
   Het verschil zit in de grote aantallen 
   eerstelingen in eerstgenoemde.Voor de volledigheid volgt hieronder een overzichtsfoto van het Kättbo type op ware grootte.
Vindplaats is Ten Arlo onder Hoogeveen.Terug naar Hoofdstuk 3
Terug naar boven