IGNIMBRIET VAN DE BOTNISCHE GOLF

Afmetingen:
8 x 3 x 6,5 cm
Textuur:
Roodbruin. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
De dichte grijsbruine grondmassa is slierig. De kleur is licht vlekkerig en
varieert tussen grijs en bruin. Hierin liggen min of meer vierkante millimeter
grote oranje eerstelingen van kaliveldspaat en een paar groenige plagioklazen
tot max. 2mm. Kwarts is ruim vertegenwoordigd in de vorm
van afgerond hoekige exemplaren tot max. 2 mm. Opvallend zijn een aantal
xenolieten van nietige porfiertjes tot max. 15 mm.
Accessorisch mineraal is vermoedelijk hoornblende in de vorm van zwarte stippen.
Bijzonderheden:
De kleur van de kwarts varieert tussen grijs en lichtbruin
Vindplaats:
Koning Willem Alexanderkanaal

Een vergroting van 4 maal om de fijnkorrelige structuur beter zichtbaar te maken.


Klik hier voor een macro.


Terug naar Hoofdstuk 2
Terug naar boven