JÄREDA GRANIET

Afmetingen:
14 x 5,5 x 9 cm (op het gepolijste vlak), links op de foto.
Textuur:
Lichtrood/geel. Middelkorrelig.
Beschrijving:
Ongelijkkorrelige graniet, bestaande uit sterk afgeronde en enige vierkante
lichtbeige, gebarsten veldspaten tot 2 cm. De barsten zijn opgevuld met zwart
materiaal (zie macro verderop op de pagina). Sommige barsten zijn opgevuld
met kwarts. Dit verschijnsel is zichtbaar met het ongewapende oog.
De tussenmassa bestaat uit idiomorfe kwarts en vermoedelijk min of meer
gedeformeerde biotiet.
Bijzonderheden:
Kwarts is grijs.
Vindplaats:
Markelo

ROZE VÄXJÖ GRANIET

Afmetingen:
10,5 x 6 x 7,5 cm (op het gepolijste vlak), rechts op de foto.
Textuur:
Roze. Fijn tot middelkorrelig.
Beschrijving:
Onduidelijk verlopende korrelgrenzen tussen de veldspaten. Het merendeel
bestaat uit idiomorfe lichtroze/bruine kaliveldspaat. Voorts komt lichtgroene
plagioklaas voor.
Opvallend zijn de vele ronde donkere vlekken tot max. 7 mm, die regelmatig
over het gesteente verspreid liggen. De vlekken bestaan uit donkere
mineralen, waarvan één, vermoedelijk chloriet in parallel verlopende strepen 
is verdeeld. Dit is alleen met een 20 x vergroting goed te zien.
Voorts komt in de vlekken biotiet voor, rode hematiet, erts en epidoot.
Bijzonderheden:
Kwarts is lichtblauw.
Vindplaats:
Kraggenburg

Macro om de barsten in Järedagraniet wat beter uit te laten komen:
Terug naar Hoofdstuk 4
Terug naar boven