KALLBERGET PORFIER

Afmetingen:
21 x 9 x 14 cm (op het gepolijset vlak)
Textuur:
Verweerd oppervlak: lila, gezaagd: roodbruin. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
De grondmassa is felsitisch en zeer dicht. Vanaf de rand verloopt de kleur van lila naar
roodbruin in het middengedeelte. Herin liggen de volgende eerstelingen:
  • voor het merendeel rechthoekige kaliveldspaten in de kleur donker lila, tussen
    1 en 3 mm;
  • spaarzaam voorkomende witte en groene hoekige en afgeronde plagioklazen van
    dezelfde afmetingen;
  • afgeronde, deels lensvormige en deels gecorrodeerde kwartsen komen veel voor.
Accessorische mineralen: erts is van enige betekenis, biotiet komt slechts sporadisch voor.
Bijzonderheden:
kwarts is lichtgrijs tot melkwit. Door het hoge gehalte albiet, verweert de plagioklaasrijke
ondergrond gemakkelijk. Hierdoor ontstaat een lichtgrijze ondergrond, waarin de
lila kaliveldspaten mooi uitkomen. Bij het gepolijste exemplaar is hierdoor goed te zien
hoever de verwering is voortgeschreden.
Vindplaats:
Frederiksoord, zuiggat Moerhoven.

TWEEDE EXEMPLAAR

Afmetingen:
7,5 x 5 x 6,5 cm (verweerd vlak)
Textuur:
Lila. Fijnkorrelig.
Beschrijving:
Op het verweerde vlak zijn de kleine rechthoekige donkerlila kaliveldspaten goed te zien.
Vindplaats:
Werpeloh (Dld)


Terug naar Hoofdstuk 3
Terug naar boven